Budżet Obywatelski
Dąbrowa Górnicza 2022

OBYWATELSKA DĄBROWA

Miasto Dąbrowa Górnicza to wspólnota lokalna opierająca swój rozwój na aktywności obywateli. To ta wartość stała się jedną z kluczowych polityk miejskich naszego samorządu. Rozwijane od 2006 r. projekty i narzędzia są wynikiem konsekwentnie realizowanego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na który składa się:

  • System współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO),
  • Realizacja zadań publicznych i ich zlecanie do realizacji NGO,
  • Centrum Aktywności Obywatelskiej,
  • System Miejskich Konsultacji Społecznych,
  • Dąbrowski Budżet Partycypacyjny (osiedlowy),
  • Budżet Obywatelski (miejski),
  • Rady doradczo - opiniujące m.in. Rada Pożytku Publicznego, Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta,
  • Wdrażany program rozwoju i funkcjonowania jednostek pomocniczych ‒ 18 Rad Dzielnic Miasta Dąbrowa Górnicza.

Za dalekowzroczne podejście w 2015 r. miasto zostało uhonorowane Nagrodą Obywatelską Prezydenta RP, która jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.
W konkursie organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP „Innowacyjny Samorząd 2021”,  
w kategorii gminy miejskie Dąbrowa Górnicza zajęła pierwsze miejsce za projekt „Dialog zamiast rywalizacji – Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0”.

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 4,7 mln złotych na projekty ogólnomiejskie.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Dąbrowa Górnicza.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt ogólnomiejski.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Dąbrowy Górniczej i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 4,7 mln złotych!

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 11.05.2021
do 24.05.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 25.05.2021
do 23.07.2021

Odwołanie od negatywnej oceny projektu

3 dni od publikacji
wyników weryfikacji

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Sierpień

Głosowanie

Wrzesień

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Wrzesień

Zobacz zgłoszone projekty

Zobacz

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski