Mapa realizacji

 III'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja III

 III'Skrócona nazwa edycji

Amfiteatr Pełen Życia

Koszt: 890 000 zł

 III'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny strażak - Bezpieczna Dąbrowa Górnicza

Koszt: 2 600 000 zł

 III'Skrócona nazwa edycji

Street Workout Park - Pogoria III

Koszt: 160 000 zł

 III'Skrócona nazwa edycji

Zielone Przystanki

Koszt: 550 000 zł

 III'Skrócona nazwa edycji

Zielona Dąbrowa

Koszt: 170 000 zł

 II'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja II

 II'Skrócona nazwa edycji

Rodzinne Planty

Etap realizacji: w przygotowaniu

Zakończył się I oraz II etap konsultacji społecznych projektu Rodzinne Planty. W ramach konsultacji: - zorganizowano radę techniczną z przedstawicielami Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej, - przeprowadzono konsultacje w formie punktu konsultacyjnego na Plantach w trakcie których udało się nam porozmawiać z ok. 150 osobami oraz rozdać 75 ulotek informacyjnych, - zebrano 152 odpowiedzi na ankiety internetowe, - zorganizowano spotkanie ze Stowarzyszeniem Kupców Targowych, - przeprowadzono wywiady grupowe online z seniorami, młodzieżą, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz lokalnymi instytucjami (m.in. szkołami i przedszkolem) - 7 osób przekazało swoje uwagi telefonicznie, a dwie drogą mailową. Odbyły się również indywidualne rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w zakresie rozwiązań drogowych oraz koordynacji projektu Rodzinne Planty z projektem Zielonej Mobilności. Koncepcja ogólna została zaprezentowana mieszkańcom podczas II tury konsultacji - 31 marca - każdy zainteresowany mógł złożyć swoje uwagi do przedstawionej koncepcji w trakcie spotkania online, a także mailowo do 9 kwietnia. Na podstawie zebranych opinii oraz w uzgodnieniu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego opracowana zostanie ostateczna wersja koncepcji zagospodarowania Plant, które zostanie zaprezentowana mieszkańcom w maju 2021.
 I'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja Poprzednie edycje

 I'Skrócona nazwa edycji

Podlesie Pełne Życia

Etap realizacji: zrealizowany

W roku 2019 odbyła się I edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza – procedury ogólnomiejskiej. 6 514 mieszkańców w trakcie głosowania, które trwało od 9 do 15 września 2019r., wybrało do realizacji projekt „Podlesie Pełne Życia”. Projekt został przekazany do realizacji w roku 2020. Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej odpowiadał za wypracowanie w procesie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu wskazanego w projekcie oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla wskazanego przez mieszkańców obszaru. Wydział Inwestycji i Remontów odpowiadał za zrealizowanie część inwestycyjnej. Konsultacje z mieszkańcami były prowadzone od w formach: a) Terenowych punktów konsultacyjnych b) Warsztatu w formie stacjonarnej c) Warsztatu online ( ze względu na COVID-19) d) Zbierania uwag pisemnych stacjonarnie w Zespole Szkół Plastycznych e) Zbierania uwag drogą mailową Konsultacje były promowane na stronie internetowej dąbrowskich konsultacji społecznych, na portalu facebook przez lokalne profile miejskie i aktywistyczne oraz plakatami rozwieszonymi w przestrzeni miejskiej. Równolegle do procesu konsultacyjnego, prowadzono tzw. Rady techniczne w których uczestniczyli projektanci oraz odpowiednie wydziały merytoryczne dla realizacji zadania. Wynikiem tych prac było wykonanie: • strategii rozwoju obszaru leśnego, dostępnej na stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl; • szczegółowej koncepcji zagospodarowania Parku Podlesie wraz z projektem zieleni, dostępnej na stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl; • kosztorysu na podstawie koncepcji; • programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania Parku. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r.
Poprzedni projekt
Następny projekt