Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. PARK ROWEROWY PUMTRACK


Lokalizacja

Działki nr 4664/2, 4665, 4566/3, 4666/2, 4665, 4668/1, 4668/2, 4666/4/ 4668/3, 4669/1, 4670/1, 4670/3, 4671, 4672/4, 4676/1, 4678/1, 4684/3, 4684/4, 4686/1, 4678/2, 4684/5, 4684/6, 4686/1, 4686,3, 4680, 4688, 4690/2, 4692/2, 4694/5, 4694/6. Rejon ul. Szałasowizna i ul. Łuszczaka. Teren po oczyszczalni. Zweryfikowany pozytywnie w 2020 roku.

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Krótki opis

Park Rekreacyjno-Rowerowy to zespół obiektów przeznaczonych dla różnych odbiorców. Wyposażenie stanową: dwa tory rowerowe Pumptrack, tor przeszkód dla rowerzystów, urządzenia dla dzieci i niepełnosprawnych.
Powstanie Parku  ma na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz stworzenie nowej przestrzeni miejskiej.  Opis szerszy w zał.

Opis projektu

Powstanie toru ma na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz stworzenie nowej przestrzeni miejskiej.  PUMPTRACKI jako rowerowe place zabaw:
– Sprzyjają budowaniu dobrych relacji społecznych,
– Angażują całe rodziny oraz ułatwiają zacieranie różnic międzypokoleniowych,
– Są miejscem spotkań i stanowią zdrowy azyl dla lokalnych społeczności,
– Wspierają promocję zdrowego trybu życia i kultury fizycznej,
– Zaprojektowane świadomie z dbałością o detale mogą pełnić rolę przestrzennych rzeźb urozmaicających krajobraz,
– Ich użytkowanie jest ciche i przyjazne dla otoczenia są areną sportową umożliwiającą organizację imprez rowerowych.
Głównym przedmiotem wniosku jest realizacja PUMPTRACKU w postaci dwóch zróżnicowanych obiektów tj. mniejszego toru "Mini Pump" przeznaczonego dla najmniejszych dzieci na odpychanych rowerkach oraz dla dzieci starszych i początkujących oraz toru "Flow Track" przeznaczonego dla  młodzieży w rożnym wieku i do organizowania zawodów . Jako uzupełnienie przewidujemy dodatkowo
Przewiduje się następujące urządzenia:
1. Tor Pumtrack duży
2.     Tor Pumtrack dla dzieci
3.     STREFĘ AKTYWNOŚCI RODZINNEJ Z MAŁYM PLACEM ZABAW ORAZ PLATFORMĄ HUŚTAWKĄ DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH  
4. PARK STREET WORKOUT    Z URZĄDZENIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5. ŚCIEŻKĘ DO JAZDY NA ROLKACH I ROWERKACH DZIECIĘCYCH  
6. ZADASZENIE JAKO STREFA ODPOCZYNKU ( przykład realizacja strefy w Łęce koło OSP)  
7. PARKING   na 20 samochodów od strony ul. Szałasowizna
8. ŚCIEŻKI I STOJAKI NA ROWERY,   ŁAWKI  
9. OGRODZENIE
10. NASADZENIA ROŚLINNOŚCI PARKOWEJ
11.    Oświetlenia
12.   Toalety
Proponujemy tory typu PUMPTRACK ziemne z nawierzchnią asfaltową ( realizacje np. Nowa Sól, Nowy Sącz.). Nawierzchnia asfaltowa, dzięki doskonałym właściwościom jezdnym jest najlepszym materiałem do budowy pumptracków i zapewnia:
– umożliwia jazdę na rowerach
– jest trwała, odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
– ma niskie koszty utrzymania
– umożliwia korzystanie w każdych warunkach atmosferycznych
– ma estetyczny wygląd

Tor przeszkód dla dzieci to zespół urządzeń do zabawy jednocześnie wyrabiających równowagę i koncentrację oraz służących do doskonalenia techniki jazdy.. Są to urządzenia typu: równoważnia, pochylnia, piaskownica, muldy czy slalom (np. urządzenia https://edu-miasteczka.pl/rowerowy-tor-przeszkod/?
Dodatkowe wyposażenie ma zapewnić również inne możliwości relaksu, zabawy i rozszerzyć liczbę odbiorców o dzieci, jeżdżących na rolkach i osoby niepełnosprawne.
Miasto Dąbrowa Górnicza posiada parki, ale posiada słabo rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych oraz brak infrastruktury rowerowej umożliwiającej uprawianie sportów rowerowych, które są coraz popularniejsze w Polsce. Powstaje wiele torów rowerowych, które należą do najtańszych inwestycji w infrastrukturę sportowo rekreacyjną.  Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W Dąbrowie Górniczej  jest duże zapotrzebowanie na urządzenia rekreacyjno-sportowe dla rolkarzy, jeżdżących na deskach  i rowerzystów. Jak dotąd nie ma w naszym mieście miejsc, w których mogliby oni rozwijać swoje pasje. Obecna oferta miasta skierowano do mieszkańców chcących uprawiać sport i sprzedawać aktywnie czas nie jest niewystarczająca. Lokalizacja toru rowerowego - Strzemieszyce zapewnia dogodne połącvzenie ze wszystkich dzielnic Dąbrowy Górniczej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma charakter ogólnomiejski. W Dąbrowie Górniczej nie ma dotychczas torów rowerowych. Jazda na rowerach zdobywa sobie coraz większą popularność. PUMPTRACK jest specjalnie zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik wykonując ruchy góra-dół (tzw. pompowanie) porusza się w wybranym kierunku wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. Jazda na PUMPTRACKU świetnie wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród młodzieży, których uprawianie nie wymaga monotonnych treningów, lecz jest ciągłą zabawą. Jazda na torze angażuje wszystkie grupy mięśniowe i jest niesamowicie wymagająca fizycznie. Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK pozwala małym dzieciom w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na nierównościach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu200 000 zł
2Budowa dwóch torów typu Pumtrack (duży i mniejszy) z trybuną1 000 000 zł
3Bydowa torów przeszkód i ścieżek150 000 zł
4Budowa zadaszenia200 000 zł
5Budowa parkingów, stojaków, toalet200 000 zł
6Budowa ogrodzenia100 000 zł
7PARK STREET WORKOUT Z URZĄDZENIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH80 000 zł
8nasadzenia100 000 zł
9oświetlenie50 000 zł
Łącznie: 2 080 000 zł

Projekt niemożliwy do realizacji.W trakcie weryfikacji merytorycznej oraz analizy możliwości realizacji zadania, do urzędu wpłynęło pismo lokalnego stowarzyszenia wskazujące, iż zaproponowana przez autora lokalizacja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.Z uwagi na funkcjonującą na tym obszarze do roku 2012 oczyszczalnię ścieków istnieje konieczność zlecenia odpowiednich badań środowiskowych, co może uniemożliwić realizację projektu w ciągu roku budżetowego.

Autor złożył odwołanie od weryfikacji merytoryczno-prawnej. Na
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego
podtrzymała weryfikację Urzędu Miejskiego.