Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Podlesie Pełne Życia


Opis realizacji

W roku 2019 odbyła się I edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza – procedury ogólnomiejskiej. 6 514 mieszkańców w trakcie głosowania, które trwało od 9 do 15 września 2019r., wybrało do realizacji projekt „Podlesie Pełne Życia”. Projekt został przekazany do realizacji w roku 2020. Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej odpowiadał za wypracowanie w procesie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu wskazanego w projekcie oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla wskazanego przez mieszkańców obszaru. Wydział Inwestycji i Remontów odpowiadał za zrealizowanie część inwestycyjnej. Konsultacje z mieszkańcami były prowadzone od w formach: a) Terenowych punktów konsultacyjnych b) Warsztatu w formie stacjonarnej c) Warsztatu online ( ze względu na COVID-19) d) Zbierania uwag pisemnych stacjonarnie w Zespole Szkół Plastycznych e) Zbierania uwag drogą mailową Konsultacje były promowane na stronie internetowej dąbrowskich konsultacji społecznych, na portalu facebook przez lokalne profile miejskie i aktywistyczne oraz plakatami rozwieszonymi w przestrzeni miejskiej. Równolegle do procesu konsultacyjnego, prowadzono tzw. Rady techniczne w których uczestniczyli projektanci oraz odpowiednie wydziały merytoryczne dla realizacji zadania. Wynikiem tych prac było wykonanie: • strategii rozwoju obszaru leśnego, dostępnej na stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl; • szczegółowej koncepcji zagospodarowania Parku Podlesie wraz z projektem zieleni, dostępnej na stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl; • kosztorysu na podstawie koncepcji; • programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania Parku. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Podlesie Pełne Życia