Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Rondo


Lokalizacja

Lokalizacja na mapie.

Opis projektu

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Staszica i ulicą Starocmentarną na skrzyżowanie typu rondo. W ramach zadania planuje się przebudowę geometrii skrzyżowania wraz z budową chodników i dróg rowerowych oraz wykonanie infrastruktury rowerowej łączącej skrzyżowanie z drogą rowerową w Parku Hallera.

Projekt możliwy do realizacji.