Szczegóły projektu

TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU HALLERA


Lokalizacja

PARK HALLERA

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/

Krótki opis

Projekt zakłada  budowę  zewnętrznej kaskadowej  tężni solankowej  w Parku Hallera, którą proponuje się zamontować w postaci klasycznej tężni LUB W ALTERNATYWNEJ POSTACI - kamiennej fontanny kaskadowej, która jednocześnie pełniłaby funkcję tężni, na wzór tej fontanny  z tężnią solankową, która zamontowana jest w ustrońskim Parku Zdrojowym.

Opis projektu

Projekt zakłada inwestycję z zakresu budowy  zewnętrznej kaskadowej  tężni solankowej  w Parku Hallera. Przedmiotową tężnię solankową proponuje się zamontować w postaci klasycznej tężni  o konstrukcji drewnianej z gałązkami tarniny, po której spływa solanka lub w alternatywnej postaci kamiennej fontanny kaskadowej, która jednocześnie pełniłaby funkcję tężni, na wzór tej fontanny   z tężnią solankową, która zamontowana jest w ustrońskim Parku Zdrojowym.
       W tego typu tężniach stosuje się system w którym w odpowiedni sposób dozowana jest solanka, nasycona jonami oraz związkami wapnia, magnezu i bromu, a przebywając w jej obrębie, zainteresowane osoby doznają zdrowotnej inhalacji górnych dróg oddechowych poprzez  wdychanie powietrza nasyconego cennymi minerałami.
Przedmiotowy projekt zakłada budowę tężni solankowej we wskazanym parku (miejsce  do uzgodnienia) wraz ze stosowna infrastrukturą, tj. m.in. z wykonaniem utwardzonego dojścia              do obiektu, montażem ławek odpowiedniej ilości ławek do siedzenia, wykonaniem dodatkowej aranżacji roślinnej w obrębie proponowanego obiektu oraz montażem monitoringu wizyjnego w jego obrębie. Tego typu obiekty ze względu na ich specyfikę oraz zasadę działania realizowałyby efekt inhalacyjny jedynie w okresie wiosenno -letnim, natomiast w okresie jesienno -zimowym, sama mgiełka  inhalacyjna byłaby nieaktywna.
     CEL I UZASADNIENIE: Inwestycja wykonana w proponowanej formie będzie generowała końcowy efekt prozdrowotny  i ekologiczny, ale dodatkowo również efekt estetyczny oraz marketingowo - reklamowy dla mieszkańców oraz całego miasta  Dąbrowa Górnicza, stając się tym samym,   jednym z kolejnych, a pomniejszych rozpoznawalnych  i pozytywnych atrybutów  w infrastrukturze naszego miasta.
A jeśli chodzi o sam efekt prozdrowotny, to faktem jest, iż same inhalacje dla mieszkańców realizowane w tężniach solankowych od dawna już są wykorzystywane w profilaktyce            leczenia wielu chorób cywilizacyjnych m.in. w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, alergii, nadciśnienia tętniczego oraz wielu innych chorób cywilizacyjnych.
Dostęp do proponowanej tężni solankowej będzie swobodny dla wszystkich zainteresowanych osób, a sama inwestycja nie powinna budzić negatywnych sprzeciwów społeczeństwa lokalnego, gdyż będzie pozytywnie wpływała na estetykę miasta oraz dodatnio na zdrowie zainteresowanych osób.

Uzasadnienie realizacji projektu

Inwestycja (zadanie własne  Gminy) wykonana w proponowanej formie będzie generowała końcowy efekt prozdrowotny  i ekologiczny, ale dodatkowo również efekt estetyczny oraz marketingowo - reklamowy dla mieszkańców oraz całego miasta  Dąbrowa Górnicza, stając się tym samym,   jednym z kolejnych, a pomniejszych rozpoznawalnych  i pozytywnych atrybutów  w infrastrukturze naszego miasta.
Przedmiotowy projekt inwestycyjny  jest dostosowany do potrzeb wszystkich grup oraz członków społeczeństwa, w tym m.in.: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi i wszystkich innych osób osób, zainteresowanych dobroczynnym i wartościowym efektem korzystania z prozdrowotnych właściwości tężni solankowej.
Zasięg korzystania z wnioskowanej tężni solankowej jest ze wszech miar pełny i ogólnodostępny dla wszystkich osób zainteresowanych osób i to nie tylko dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, ale również dla wszystkich zainteresowanych osób spoza naszego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1OBIEKT TĘŻNI SOLANKOWEJ1 200 000 zł
2INFRASTRUKTURA: Oświetlenie; monitoring wizyjny; fragment utwardzonej nawierzchni i chodnika: ławeczki, kosze na śmieci; aranżacja roślinna.200 000 zł
3PROJEKT100 000 zł
Łącznie: 1 500 000 zł

Projekt niemożliwy do realizacji. Gmina przystąpiła do prac nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualnie trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta na temat zagospodarowania obszaru Parku Hallera, których zakończenie przewidziane jest na IV kwartał 2021 r.