Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU HALLERA


Lokalizacja

PARK HALLERA

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/

Opis projektu

Projekt zakłada  budowę  zewnętrznej kaskadowej  tężni solankowej  w Parku Hallera, którą proponuje się zamontować w postaci klasycznej tężni LUB W ALTERNATYWNEJ POSTACI - kamiennej fontanny kaskadowej, która jednocześnie pełniłaby funkcję tężni, na wzór tej fontanny  z tężnią solankową, która zamontowana jest w ustrońskim Parku Zdrojowym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Inwestycja (zadanie własne  Gminy) wykonana w proponowanej formie będzie generowała końcowy efekt prozdrowotny  i ekologiczny, ale dodatkowo również efekt estetyczny oraz marketingowo - reklamowy dla mieszkańców oraz całego miasta  Dąbrowa Górnicza, stając się tym samym,   jednym z kolejnych, a pomniejszych rozpoznawalnych  i pozytywnych atrybutów  w infrastrukturze naszego miasta.
Przedmiotowy projekt inwestycyjny  jest dostosowany do potrzeb wszystkich grup oraz członków społeczeństwa, w tym m.in.: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi i wszystkich innych osób osób, zainteresowanych dobroczynnym i wartościowym efektem korzystania z prozdrowotnych właściwości tężni solankowej.
Zasięg korzystania z wnioskowanej tężni solankowej jest ze wszech miar pełny i ogólnodostępny dla wszystkich osób zainteresowanych osób i to nie tylko dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, ale również dla wszystkich zainteresowanych osób spoza naszego miasta.

Projekt niemożliwy do realizacji. Gmina przystąpiła do prac nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualnie trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta na temat zagospodarowania obszaru Parku Hallera, których zakończenie przewidziane jest na IV kwartał 2021 r.