Szczegóły projektu

Kosmonautów - Kasprzaka kameralnie


Lokalizacja

Lokalizacja proponowanego projektu to ul. Kosmonautów w Gołonogu wg. ozn. na mapie .

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Krótki opis

Są to fragmenty głównych ulic które wymagają  nowego spojrzenia  oraz aranżację bo to jest   kres zastosowanych tam asfaltów które przez  50 letnią eksploatację. Aranżacja jest nieprzyjazną  i archaiczną .  Teren   stanowi swego rodzaju  historyczny  fragment    Gołonóga. i jego rewitalizacja odda mieszkańcom oraz  ożywi ten  fragment miasta.

Opis projektu

Ulica  Kosmonautów wraz z ul. Kasprzaka wraz z przyległymi bulwarami wymaga pilnego remontu. Budynki  przy ulicy Kosmonatów oraz Kasprzaka zyskały nową elewację  i teraz czas   na remonty na ziemi . Na ulicy Kosmonautów należy wymienić nakładkę asfaltową i uporządkować zasady ruchu , wyznaczyć ścieżkę rowerową . Chodnik z cegły klinkierowej przy ulicy Kosmonautów  zachować w orginalny , a jedynie poprawić krawężniki granitowe pozostałe dwa ciągi chodników  wykonać nowe z kostki brukowej  oraz zaaranżować małą architekturę.  Na ulicy Kasprzaka ,  zaaranżować   w trakcie konsultacji  społecznych   nowy  bulwar który byłby dostosowany do uruchomienia  mini cafe  i dostosowany dla niepełnosprawnych  oraz wykonać nowy chodnik z kostki brukowej  poniżej bulwaru zachowując stare granitowe  krawężniki.  Jezdnia z klinkieru zostaje bez zmian.
W pasażach tej ulicy są zlokalizowane liczne punkty usługowe takie jak optyk , dentysta,  szklarz  , a po drugiej stronie ulicy są pawilony handlowe. Z usług tych placówek korzystają również mieszkańcy innych dzielnic takich jak Stary Gołonóg , Gołonóg oraz południowy Gołonóg.

Uzasadnienie realizacji projektu

Przez ulicę Kosmonautów przebiegają linie  komunikacji MZK w kierunku Huta Katowice oraz w przyszłości Centrum Przesiadkowego w Gołonogu, zlokalizowane  jest również  Liceum Plastyczne oraz kościół Katolicki pod w. Rafała Kalinowskiego oraz liczne placówki handlowe  które odwiedzają mieszkańcy okolicznych  osiedli np. Manhattan  , Gołonóg oraz  południowy Gołonóg  i tym samym  jest to projekt spełnia  projektu   ogólnomiejskiego ..

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 Remont wskazanego fragmentu ulicy Kasprzaka (bulwar i chodnik) i ul.Kosmonautów4 500 000 zł
2Konsultacje i projekt200 000 zł
Łącznie: 4 700 000 zł

Projekt niemożliwy do realizacji - nie spełnia kryterium ogólnomiejskości.