projekt nr 11

11. Zielone Przystanki


Lokalizacja

Proponowana lokalizacja przystanków na mapie.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż 10 całkowicie nowych ekologicznych przystanków, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i przyczynia się do zwiększania ilości tlenu w atmosferze.

Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Projekt możliwy do realizacji zgodnie z załączoną mapą lokalizacji.