Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Zielone Przystanki


Lokalizacja

Proponowana lokalizacja przystanków na mapie.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż 10 całkowicie nowych ekologicznych przystanków, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i przyczynia się do zwiększania ilości tlenu w atmosferze.

Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Opis realizacji

W roku 2022 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przystanku– osiedle Mydlice Szpital za kwotę 24 600,00 zł. Projektu nie udało się dokończyć w roku 2022 r, z powodu przeciągających się uzgodnień z właścicielami kiosków zlokalizowanych na przystanku autobusowym Dąbrowa Górnicza – Mydlice Szpital. Postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uzgodnienia z mieszkańcami i prace budowlane przesunięto na 2023 r. Szacunkowy koszt projektu to 645 400,00 zł. Warto dodać, że projekt stał się inspiracja do wykonania nasadzeń zrealizowanych w tym roku przy przystankach: Grynia, Legionów Polskich, Łączącej, Konopnickiej, Oddziału AK Ordona, Rapackiego i 11 Listopada. W wyniku przetargu ogłoszonego 15 maja 2023 r., została złożona jedna oferta opiewająca na kwotę 848.700,00 złotych. Kwota ta przekracza zabezpieczone przez gminę środki przewidziane na realizację tego projektu, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu.

Projekt możliwy do realizacji zgodnie z załączoną mapą lokalizacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zielone Przystanki