Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Modernizacja ulicy Janusza Korczaka


Lokalizacja

ulica Janusza Korczaka

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Opis projektu

Budowa nowego chodnika i krawężników wzdłuż ulicy Janusza Korczaka, poczynając od ulicy ......... , kończąc na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Po usunięciu starej nawierzchni asfaltowej z chodnika, należy położyć nowy chodnik z kostki brukowej. Pobocza ulicy należy zabezpieczyć krawężnikiem, co zabezpieczy pobocze i pas zieleni.

Uzasadnienie realizacji projektu

Jak już wyżej wspomniałem realizacja projektu znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowników tej ulicy, a także komunikację samochodową zwłaszcza w dni targowe. Ulica jest ogólnodostępna dla użytkowników osiedla, ale również dla mieszkańców innych osiedli oraz okolicznych miejscowości.

Projekt niemożliwy do realizacji. W roku bieżącym wypracowana została koncepcja zagospodarowania Plant, w tym Plant po stronie ulicy Korczaka.
Ulica wymaga kompleksowej modernizacji wraz z wykonaniem odwodnienia, budową chodnika, ścieżki rowerowej. Szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają kwotę przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2022.