Szczegóły projektu

Modernizacja ulicy Janusza Korczaka


Lokalizacja

ulica Janusza Korczaka

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Krótki opis

Budowa nowego chodnika i krawężników wzdłuż ulicy Janusza Korczaka, poczynając od ulicy ......... , kończąc na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Po usunięciu starej nawierzchni asfaltowej z chodnika, należy położyć nowy chodnik z kostki brukowej. Pobocza ulicy należy zabezpieczyć krawężnikiem, co zabezpieczy pobocze i pas zieleni.

Opis projektu

Celem projektu jest uporządkowanie i zabezpieczenie terenu zielonego wzdłuż ulicy, tj. parkowanie pojazdów w pasie zieleni i tym samym rozjeżdżanie kołami pojazdów terenu zielonego, co powoduje powstawanie kolein i powstawanie rozlewisk po ulewnych deszczach. Ponadto aby uniemożliwić parkowanie pojazdów w pasie zieleni należy postawić znaki drogowe zakazujące parkowanie na poboczu ulicy. Chodnik, który pokryty jest nawierzchnią asfaltową jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada na całej długości liczne popękania i zapadliska. Należy usunąć zniszczoną nawierzchnię i zastąpić kostką brukową. Ulica Janusza Korczaka, to główny ciąg komunikacyjny, zwłaszcza w dni targowe dla mieszkańców przyjezdnych z innych dzielnic oraz miast ościennych. Przybyli goście korzystają z miejsc parkingowych i chodnika na ulicy Janusza Korczaka. Jednakże jest, to również ciąg komunikacyjny dla mieszkańców osiedla przy ulicy Staszica. Modernizacja tej ulicy w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników, a także poprawi komunikację dla mieszkańców naszego miasta i innych okolicznych miejscowości.

Uzasadnienie realizacji projektu

Jak już wyżej wspomniałem realizacja projektu znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowników tej ulicy, a także komunikację samochodową zwłaszcza w dni targowe. Ulica jest ogólnodostępna dla użytkowników osiedla, ale również dla mieszkańców innych osiedli oraz okolicznych miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1usunięcie starej nawierzchni chodnika50 000 zł
2położenie nowej nawierzchni brukowej150 000 zł
3zabudowa wzdłuż ulicy krawężników50 000 zł
4zabudowa oznakowania pionowego1 000 zł
Łącznie: 251 000 zł

Projekt niemożliwy do realizacji. W roku bieżącym wypracowana została koncepcja zagospodarowania Plant, w tym Plant po stronie ulicy Korczaka.
Ulica wymaga kompleksowej modernizacji wraz z wykonaniem odwodnienia, budową chodnika, ścieżki rowerowej. Szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają kwotę przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2022.