Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Park Grabocin


Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza obszar pomiędzy ulicą Grabocińską, a Chabrową. Dzielnica Strzemieszyce Wielkie

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Opis projektu

Park Grabocin - to projekt mający na celu  zagospodarowanie 13.5 ha zadrzewionego terenu położonego między ulicami Grabocińską i Chabrową w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.
Park spełniłby funkcję bioklimatyczną  oraz rekreacyjną. Park to miejsca rozrywki, zabawy, uprawiania sportu oraz wypoczynku  dla wszystkich grup wiekowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt Park Grabocin jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie społeczne okazane m.in. podczas poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych podpisanym przez 1539 mieszkańców, którzy w trakcie konsultacji społecznych wskazali na konieczność przeznaczenia
tego terenu na park, w którym  mieszkańcy w każdym wieku będą mogli bezpiecznie, zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas.
Zdaniem mieszkańców jest to miejsce doskonale zlokalizowane –   gdyż położone jest z dala od ruchliwych drug, a jednocześnie dobrze skomunikowane siecią linii autobusowych z centrum i innymi dzielnicami miasta, co  stanowi o możliwości łatwego dojazdu do tego miejsca dla wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Biorąc pod uwagę wszystkie sondaże wskazują jednoznacznie, że wśród społeczeństwa jest olbrzymie zapotrzebowanie na tego rodzaje inwestycję, które nie tylko służą celą rekreacyjnym,sportowymi wypoczynkowym na wolnym powietrzu, ale również edukacyjnym i ze wszech miar ekologicznym.

Status projektu

Zweryfikowany negatywnie na etapie oceny merytorycznej

Uzasadnienie

Projekt niemożliwy do realizacji w zakresie wskazanym przez autora ze względu na niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.Ponadto, analiza własności poszczególnych działek uniemożliwia realizację zaprojektowanych ścieżek pieszo-rowerowych (brak możliwości ich skomunikowania z drogami publicznymi, dojazdowymi).Obecnie trwają prace umożliwiające wydzielenie wzdłuż istniejącego łącznika ul.Grabocińskiej z ul. Chabrową działek budowlanych. Rozważana jest również możliwość wytyczenia w tym ciągu drogi publicznej.W związku z tym, istnieje konieczność kompleksowego podejścia do tego obszaru, zmiany MPZP, Studium, Koncepcji "Parku Grabocin".

Autor złożył odwołanie od weryfikacji merytoryczno-prawnej. Na
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego
podtrzymała weryfikację Urzędu Miejskiego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Park Grabocin