Szczegóły projektu

Park Grabocin


Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza obszar pomiędzy ulicą Grabocińską, a Chabrową. Dzielnica Strzemieszyce Wielkie

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Krótki opis

Park Grabocin - to projekt mający na celu  zagospodarowanie 13.5 ha zadrzewionego terenu położonego między ulicami Grabocińską i Chabrową w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.
Park spełniłby funkcję bioklimatyczną  oraz rekreacyjną. Park to miejsca rozrywki, zabawy, uprawiania sportu oraz wypoczynku  dla wszystkich grup wiekowych.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest wykorzystanie tego zielonego zakątka na piękny park o którym od wielu lat marzą mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Uważamy że zamieszkiwanie w tak trudnym i zanieczyszczonym środowisku, które wywiera bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie  - wymaga od nas wszystkich szczególnej troski o  otaczającą nas przyrodę.
W związku z powyższym postanowiliśmy zadbać o ten pozostawiony poprzemysłowy teren z którego przez ostatnie kilkadziesiąt lat, sama przyroda utworzyła piękne urokliwe miejsce i sprawić aby stawał się coraz piękniejszy, aby mógł służyć mieszkańcom naszego miasta jako miejsce rekreacji, czynnego wypoczynku oraz spotkań towarzyskich i kulturalnych w otoczeni zieleni.

Koncepcja parku Grabocin przewiduję budowę  torów rowerowych do  jazdy wyczynowej, ścieżek rolkowo- rowerowych, ścieżek spacerowych, Nordic Walking oraz ścieżek przyrodniczych.
Ponadto planuję się budowę placów zabaw, kącików do grillowania, montaż ławek i stolików do gry w szachy i warcaby oraz stołów do tenisa stołowego. Na  terenie parku miałby powstać  również plac do organizacji imprez plenerowych. Planowane jest  także wykonanie dodatkowych nasadzeń  w tym drzew miododajnych i odtworzenie zbiornika wodnego, który w przeszłości był miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców.
W sąsiedztwie Parku Grabocin znajdują się przystanki kilku linii komunikacji miejskiej, łączące to miejsce z centrum i innymi dzielnicami, co sprawia, że będzie on dostępny dla wszystkich mieszkańców całego miasta.
W/w inwestycja znajdowałyby się w odległości ok.300 metrów od szlaku rowerowego "Zielona Mobilność", który przebiega wzdłuż ulicy Oddziału AK Ordona co czyni go atrakcyjnym punktem dla miłośników wycieczek rowerowych.
Dzięki inicjatywie ogromnej grupy mieszkańców – gmina przeprowadziła konsultację  społeczne z udziałem architektów , pracowników WOP , mieszkańców, w tym uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  - w wyniku czego powstała koncepcja budowy Parku Grabocin.
W trakcie konsultacji mieszkańcy przekazali wszystkie swoje uwagi na temat braku w tej części miasta miejsc, w których  dzieci  i młodzież mogą bezpiecznie spędzać wolny czas i rozwijać umiejętności jazdy na rowerach, rolkach itp. Dorośli zwracali uwagę na brak miejsc do spacerów i uprawiania Nordic Walking oraz miejsc  i spotkań towarzyskich.
Wszystkie  te uwagi, pomysły i rysunki młodzieży szkolnej zostały zamieszczone w Koncepcji Parku  Grabocin  -dołączonej do wniosku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt Park Grabocin jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie społeczne okazane m.in. podczas poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych podpisanym przez 1539 mieszkańców, którzy w trakcie konsultacji społecznych wskazali na konieczność przeznaczenia
tego terenu na park, w którym  mieszkańcy w każdym wieku będą mogli bezpiecznie, zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas.
Zdaniem mieszkańców jest to miejsce doskonale zlokalizowane –   gdyż położone jest z dala od ruchliwych drug, a jednocześnie dobrze skomunikowane siecią linii autobusowych z centrum i innymi dzielnicami miasta, co  stanowi o możliwości łatwego dojazdu do tego miejsca dla wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Biorąc pod uwagę wszystkie sondaże wskazują jednoznacznie, że wśród społeczeństwa jest olbrzymie zapotrzebowanie na tego rodzaje inwestycję, które nie tylko służą celą rekreacyjnym,sportowymi wypoczynkowym na wolnym powietrzu, ale również edukacyjnym i ze wszech miar ekologicznym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ciągi piesze z nawierzchnią bitumiczną-alternatywnie: z nawierzchnią wykonaną z kostki brukowej, komponowaną plastycznie 468 000 zł
2ławki z oparciem85 800 zł
3kosze na śmieci42 900 zł
4kosze na psie odchody (zestawy)6 240 zł
5Droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną416 000 zł
6Elastyczna nawierzchnia placów zabaw655 200 zł
7wyposażenie placów zabaw- urządzenia zabawowe dla dzieci oraz sprzęty rekreacyjne dla dorosłych- do indywidualnego zakomponowania w zależności od ilości dostępnych środków lub indywidualnego zaprojektowania130 000 zł
8Ławki wokół drzew na placach zabaw i polanie przeznaczonej pod imprezy plenerowe- projekt indywidualny 19 500 zł
9Lampy parkowe478 400 zł
10Ławki z oparciem 97 500 zł
11Ziemne tory rowerowe 825 500 zł
12Urządzenie skateparku-projekt indywidualny, do kalkulacji przyjęto koszt budowy skateparku hybrydowego o powierzchni około 2200 m2780 000 zł
13Urządzenie punktów piknikowych- tłuczeń 46 800 zł
14Ławki w puntach piknikowych - projekt indywidualny, do kalkulacji przyjęto koszt realizacji ławki z profilami stalowymi oraz siedziskami drewnianymi78 000 zł
15Ścieżki utwardzone- tłuczeń, obrzeża135 200 zł
16Przyrodnicze ścieżki tematyczne- podesty drewniane na palach390 000 zł
17Stoliki do gry w szachy- alternatywnie: stoły do gry w ping-ponga lub urządzenia do innych gier w plenerze 23 400 zł
18Nasadzenia drzew20 800 zł
Łącznie: 4 699 240 zł

Projekt niemożliwy do realizacji w zakresie wskazanym przez autora ze względu na niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.Ponadto, analiza własności poszczególnych działek uniemożliwia realizację zaprojektowanych ścieżek pieszo-rowerowych (brak możliwości ich skomunikowania z drogami publicznymi, dojazdowymi).Obecnie trwają prace umożliwiające wydzielenie wzdłuż istniejącego łącznika ul.Grabocińskiej z ul. Chabrową działek budowlanych. Rozważana jest również możliwość wytyczenia w tym ciągu drogi publicznej.W związku z tym, istnieje konieczność kompleksowego podejścia do tego obszaru, zmiany MPZP, Studium, Koncepcji "Parku Grabocin".

Autor złożył odwołanie od weryfikacji merytoryczno-prawnej. Na
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego
podtrzymała weryfikację Urzędu Miejskiego.