Szczegóły projektu

Budowa wybiegu dla psów


Lokalizacja

Wybieg będzie zlokalizowany na działkach: 11U (60/3; 62/10; 62/9; 62/11)
Alternatywne umiejscowienie na działce 10U (10/1)

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Krótki opis

Ogrodzony wybieg dla psów, gdzie pies może zostać bezpiecznie spuszczony ze smyczy, może rozładować swoją energię nie zakłócając spokoju spacerowiczom.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa placu wybiegu dla psów zlokalizowanego w dzielnicy Brodway którego celem będzie zaspokojenie potrzeb zabawy i doskonalenie umiejętności psów, nie zakłócając przy tym spokoju spacerowiczów czy mieszkańców osiedli.
W ramach projektu wykonane będą:
1. Ogrodzenia wraz z bramkami wejściowymi, stworzenie utwardzonej ścieżki przy wejściach na wybieg
2. Mała architektura - urządzenia dla psów, tor przeszkód typu "agility", rury betonowe, pnie drzew, usypanie górki
3. Mała architektura - kosze na psie odchody, ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci, tablica informacyjna na regulamin obiektu
4. Przyłącza - wykonanie montażu latarni parkowych

Uzasadnienie realizacji projektu

W obecnej chwili brak takiego wybiegu powoduje, że właściciele psów nie mają możliwości, aby ich pupile bezpiecznie spuszczone ze smyczy mogły rozładować swoją energię. Zaspokoić swoją potrzebę zabawy i doskonalić umiejętności, nie zakłócając przy tym spokoju spacerowiczów, czy dzieci bawiących się na placach zabaw. Zdarza się, że psy puszczane są wolno, bez smyczy, co może stwarzać niebezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców jak i samych czworonogów. Budowa wybiegu pozwoli na bezpieczne "wybieganie się" psów. Dodatkowo zmniejszy się zanieczyszczenie miasta psimi odchodami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie utwardzonej ścieżki, ogrodzenia40 000 zł
2Zakup małej architektury wraz z montażem40 000 zł
3Przyłącza - montaż latarni parkowej 20 000 zł
4Projekt z regulaminem10 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

Projekt niemożliwy do realizacji - nie spełnia kryterium ogólnomiejskości. Ponadto wskazana lokalizacja nr 1 znajduje się na terenie prywatnym, a lokalizacja nr 2 uniemożliwia realizację tego zadania.

Autor złożył odwołanie od weryfikacji merytoryczno-prawnej. Na
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego
podtrzymała weryfikację Urzędu Miejskiego.