Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Bezpieczny strażak - Bezpieczna Dąbrowa Górnicza


Lokalizacja

Projektem objęty teren miasta Dąbrowa Górnicza. Bazą do realizacji Projektu będą siedziby jednostek OSP na terenie miasta Dąbrowa Górnicza zlokalizowane w poszczególnych dzielnicach miasta tj:
OSP Strzemieszyce - ul. Strzemieszycka 393
OSP Łosień - ul. Gołonoska 33
OSP Łęka - ul. Przelotowa 5
OSP Okradzionów - ul. Białej Przemszy 26
OSP Dąbrowa Górnicza - Kuźniczka Nowa - ul. Kuźniczka Nowa 48
OSP Błędów - ul. Żołnierska 180
OSP Tucznawa - Księdza Stanisława 1
OSP Ząbkowice - ul. Szosowa 13
OSP Łazy Błędowskie -  Łazy Błędowskie 12
OSP Ujejsce - ul. Ujejska 87A
OSP Trzebiesławice - ul.  Modrzewiowa 47
OSP Dabrowa Górnicza - Śródmieście - ul. Adama Mickiewicza 6Opis projektu

Projekt polega na doposażeniu 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Dąbrowa Górnicza w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i innych imprez miejskich oraz zakup materiałów szkoleniowych i promujących bezpieczeństwo wśród mieszkańców Miasta. Poglądowy wykaz sprzętu w załączniku.

Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Postęp realizacji

W ramach projektu udało się zakupić: 4 szt. samochodów pożarniczych do jednostek: OSP, Tucznawa, Trzebiesławice, Ujejsce, Ząbkowice na łączną kwotę 1 173 912,00 zł /cena jednostkowa 293 478,00/ zł; samochód specjalistyczny do jednostki OSP Okradzionów na kwotę 216 999,99; pojazd specjalny do jednostki OSP Łosień na kwotę: 248 000,00 zł; pojazd specjalny dla OSP Łęka na kwotę: 105 000,00 zł Na rok 2023 przesunięto (Pozostało do realizacji): zakup karetki dla OSP Śródmieście, szacowany na 425 000,00 zł; sprzęt pożarniczy i materiały dydaktyczne dla jednostek OSP, szacowane na 431 088,00 zł Dnia 19 czerwca 2023 r. zostały otwarte oferty na zakup ambulansu dla OSP Śródmieście. W wyniku przetargu wpłynęła jedna oferta, opiewająca na kwotę 438 565,80 zł.

Projekt możliwy do realizacji.