Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. PARK ROWEROWY PUMTRACK


Lokalizacja

Działki nr 4664/2, 4665, 4566/3, 4666/2, 4665, 4668/1, 4668/2, 4666/4/ 4668/3, 4669/1, 4670/1, 4670/3, 4671, 4672/4, 4676/1, 4678/1, 4684/3, 4684/4, 4686/1, 4678/2, 4684/5, 4684/6, 4686/1, 4686,3, 4680, 4688, 4690/2, 4692/2, 4694/5, 4694/6. Rejon ul. Szałasowizna i ul. Łuszczaka. Teren po oczyszczalni. Zweryfikowany pozytywnie w 2020 roku.

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Opis projektu

Park Rekreacyjno-Rowerowy to zespół obiektów przeznaczonych dla różnych odbiorców. Wyposażenie stanową: dwa tory rowerowe Pumptrack, tor przeszkód dla rowerzystów, urządzenia dla dzieci i niepełnosprawnych.
Powstanie Parku  ma na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz stworzenie nowej przestrzeni miejskiej.  Opis szerszy w zał.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma charakter ogólnomiejski. W Dąbrowie Górniczej nie ma dotychczas torów rowerowych. Jazda na rowerach zdobywa sobie coraz większą popularność. PUMPTRACK jest specjalnie zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik wykonując ruchy góra-dół (tzw. pompowanie) porusza się w wybranym kierunku wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. Jazda na PUMPTRACKU świetnie wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród młodzieży, których uprawianie nie wymaga monotonnych treningów, lecz jest ciągłą zabawą. Jazda na torze angażuje wszystkie grupy mięśniowe i jest niesamowicie wymagająca fizycznie. Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK pozwala małym dzieciom w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na nierównościach

Projekt niemożliwy do realizacji.W trakcie weryfikacji merytorycznej oraz analizy możliwości realizacji zadania, do urzędu wpłynęło pismo lokalnego stowarzyszenia wskazujące, iż zaproponowana przez autora lokalizacja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.Z uwagi na funkcjonującą na tym obszarze do roku 2012 oczyszczalnię ścieków istnieje konieczność zlecenia odpowiednich badań środowiskowych, co może uniemożliwić realizację projektu w ciągu roku budżetowego.

Autor złożył odwołanie od weryfikacji merytoryczno-prawnej. Na
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego
podtrzymała weryfikację Urzędu Miejskiego.