Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Rowerem po Staszicu


Lokalizacja

Lokalizacja od ulicy Hotelowej do ulicy Wojska Polskiego.

Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Opis projektu

Projekt zakład budowę wydzielonej drogi dla rowerów na odcinku od ulicy Hotelowej do ulicy Wojska Polskiego. Ze względu na warunki terenowe (m.in. dużą różnicę wysokości pomiędzy jezdnią, a istniejącym chodnikiem) oraz ograniczoną szerokość pasa drogowego, zadanie wymaga przebudowy chodnika oraz skarp na całym odcinku. Niezbędna jest także przebudowa skrzyżowania z ulicą Jana Ziemby (likwidacja pasa do lewoskrętu) oraz przebudowa elementów oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Projekt możliwy do realizacji.