Szczegóły projektu

Dąbrowska Pasieka


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu będzie dach Pałacu Kultury Zagłębia lub Urzędu Miasta.

Krótki opis

Projekt "Dąbrowska Pasieka" zakłada instalację kilku uli na dachu jednego z budynków w Dąbrowie Górniczej. Pszczoły to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków owadów, dlatego podejmujemy inicjatywę, która przyczyni się do wzrostu świadomości wśród mieszkańców w tym temacie oraz sprawi, że pszczoły będą jedną z wizytówek Dąbrowy Górniczej.

Opis projektu

Projekt "Dąbrowska Pasieka" zakłada powstanie małej pasieki na dachu jednego z budynków w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza jest miastem kojarzącym się z zielenią i dbałością o ochronę środowiska, dlatego projekt wpisuje się w strategię wizerunkową miasta. Jako lokalizację pasieki proponujemy dach Pałacu Kultury Zagłębia lub Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej. W ramach budżetu zakładamy instalację około 6 uli, z zapewnieniem stałej opieki nad pasieką profesjonalnego pszczelarza. Celem projektu jest podniesienie wzrostu świadomości wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej dotyczącej zagrożenia wyginięciem gatunku pszczół. Pszczoły są jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków owadów a niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Budowa pasieki umożliwi organizację akcji edukacyjnych i informacyjnych związanych z rolą pszczół i naturalnego ekosystemu. Dzięki realizacji projektu pszczoły staną się jednym ze znaków firmowych Dąbrowy - miasta słynącego z zieleni i ochrony środowiska. W ramach pasieki miasto Dąbrowa Górnicza może patronować stworzeniu własnego miodu, który może stać się towarem eksportowym miasta. Oprócz waloru edukacyjnego pszczoły przyczynią się do promocji miasta. Grupą docelową projektu będą wszyscy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i okolic, w szczególności dzieci i młodzież. Przy powstaniu pasieki w przyszłości może zostać utworzone stowarzyszenie lub towarzystwo upowszechniające idę promocji pszczelarstwa i ochrony środowiska.

Uzasadnienie realizacji projektu

Podniesienie wagi i rangi ochrony gatunku pszczół ma fundamentalny wpływ na dalszą naszą przyszłość. Promocja zachowań związanych z ochroną środowiska i ochroną klimatu wpisuje się w obecną politykę miasta. Dodatkowo w ramach projektu wzrośnie poziom rozpoznawalności miasta Dąbrowa Górnicza. Instalacja pasieki w jednym z najważniejszych punktów miasta spotka się z szerokim zainteresowaniem również na szczeblu ogólnopolskim.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Instalacja uli 25 000 zł
2Obsługa pasieki w ujęciu rocznym35 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie ze względu na brak załączonej poprawnej listy poparcia.