Szczegóły projektu

ZĄBKOWICKA STREFA AKTYWNOŚCI


Lokalizacja

PROJEKT NIEMOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/.

Krótki opis

TEREN REKREACYJNY ZE STREFĄ AKTYWNOŚCI DLA MŁODZIEŻY (SKATEPARK). MIEJSCE SPRZYJAJĄCE SPOTKANIOM,WYPEŁNIONE ZIELENIĄ I KWIATAMI.WYPOSAŻONE W TĘŻNIĘ SOLANKOWĄ I PLAC ZABAW. STREFA ULOKOWANA W OTOCZENIU PARKU I SADU.PROJEKT UWZGLĘDNIA TAKŻE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY: ŁAWKI, KOSZE, LEŻAKI, STOJAKI NA ROWERY.

Opis projektu

1/ GŁÓWNYM CELEM JEST PRZEMYŚLANE ZAGOSPODAROWANIE NIEWYKORZYSTANEJ PRZESTRZENI ZLOKALIZOWANEJ WŚRÓD ZABUDOWY WIELORODZINNEJ.
2/ WYJŚCIE NA PRZECIW POTRZEBOM WIELOPOKOLENIOWEJ POPULACJI ZAMIESZKUJĄCEJ WSKAZYWANY TEREN (INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO REPREZENTANTÓW RÓŻNYCH POKOLEŃ.
3/ PROJEKT DOTYCZY SZEROKIEGO OBSZARU, WYKRACZA POZA GRANICE JEDNEGO OSIEDLA PRZEZ CO STAJE SIĘ RÓWNIEŻ OKAZJA DO INTEGRACJI I KOMUNIKACJI POMIĘDZY MIESZKAŃCAMI RÓŻNYCH CZĘŚCI ZĄBKOWIC ORAZ DZIELNIC:UJEJSCE I ANTONIÓW.
4. Z WAGI NA FAKT, IŻ ZĄBKOWICE JAKO DZIELNICA DĄBROWY GÓRNICZEJ JEST MIEJSCEM ODDALONYM OD CENTRALNEJ CZĘŚCI MIASTA WYPOSAŻONEJ W TEGO TYPU OBIEKTY (PARK ZIELONA, PARK HALLERA) NALEŻY WYRÓWNAĆ SZANSE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BY MIELI JEDNAKOWY DOSTĘP DO STREFY ZDROWIA I REKREACJI.

PROJEKT UWZGLĘDNIA POTRZEBY WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZEŃSTWA W TYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, KOBIET W CIĄŻY ORAZ RODZICÓW Z DZIEĆMI, PONIEWAŻ STANOWI WIELOASPEKTOWY KOMPLEKS ŁĄCZĄCY ELEMENTY MAŁEJ INFRASTRUKTURY O RÓŻNEJ ZASTOSOWANIU. POWSTANIE STREFY AKTYWNOŚCI MA NA CELU STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA REKREACJI ORAZ NOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ.
Uniwersalizm przewidzianych atrakcji pozwala na równe korzystanie z obiektu przez wszystkich założonych przez BO adresatów. Ponadto nieograniczony zakres czasowy dotyczy wszystkich elementów wskazanych dla projektu.

Uzasadnienie realizacji projektu

1/ GŁÓWNYM CELEM JEST PRZEMYŚLANE ZAGOSPODAROWANIE NIEWYKORZYSTANEJ PRZESTRZENI ZLOKALIZOWANEJ WŚRÓD ZABUDOWY WIELORODZINNEJ.
2/ WYJŚCIE NA PRZECIW POTRZEBOM WIELOPOKOLENIOWEJ POPULACJI ZAMIESZKUJĄCEJ WSKAZYWANY TEREN (INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI,ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO REPREZENTANTÓW RÓŻNYCH POKOLEŃ.3/ PROJEKT DOTYCZY SZEROKIEGO OBSZARU, WYKRACZA POZA GRANICE JEDNEGO OSIEDLA PRZEZ CO STAJE SIĘ RÓWNIEŻ OKAZJA DO INTEGRACJI I KOMUNIKACJI POMIĘDZY MIESZKAŃCAMI RÓŻNYCH CZĘŚCI ZĄBKOWIC.4/ Z WAGI NA FAKT, IŻ ZĄBKOWICE JAKO DZIELNICA DĄBROWY GÓRNICZEJ JEST MIEJSCEM ODDALONYM OD CENTRALNEJ CZĘŚCI MIASTA WYPOSAŻONEJ W TEGO TYPU OBIEKTY (PARK ZIELONA, PARK HALLERA) NALEŻY WYRÓWNAĆ SZANSE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BY MIELI JEDNAKOWY DOSTĘP DO STREFY ZDROWIA I REKREACJI.NADRZĘDNYM ARGUMENTEM STOJĄCYM ZA REALIZACJĄ WNIOSKOWANEGO PROJEKTU JEST DUŻE ZAGĘSZCZENIE POPULACJI, CZYLI GŁÓWNIE MŁODYCH RODZIN, CO STANOWI WAŻNY ELEMENT W WIELOLETNIEJ STRATEGII  ROZWOJU MIASTA I ZAPOBIEGNIE MIGRACJI

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1PLAC ZABAW I STREFA REKREACJI Z MAŁĄ INFRASTRUKTURĄ200 000 zł
2TĘŻNIA SOLANKOWA I SKATEPARK500 000 zł
3SAD I ŁĄKA KWIATOWA ORAZ CZĘŚĆ PARKOWA100 000 zł
Łącznie: 800 000 zł

Projekt niemożliwy do realizacji - nie spełnia kryterium ogólnomiejskości.

Autorka złożyła odwołanie od weryfikacji merytoryczno-prawnej. Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego podtrzymała weryfikację Urzędu Miejskiego.