projekt nr 2

2. Amfiteatr Pełen Życia


Lokalizacja

DZIAŁKA NR 897/9

Opis projektu

Projekt dotyczy doposażenia terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tego terenu. W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Projekt częściowo możliwy do realizacji - z wyłączeniem budowy sceny z zadaszeniem.

Autorka złożyła odwołanie od weryfikacji merytoryczno-prawnej. Na
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego
podtrzymała weryfikację Urzędu Miejskiego.