Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Amfiteatr Pełen Życia


Lokalizacja

DZIAŁKA NR 897/9

Opis projektu

Projekt dotyczy doposażenia terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tego terenu. W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Opis realizacji

Projekt zakłada doposażenie terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną w Ząbkowicach o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tej przestrzeni. W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. W tym roku opracowany został projekt budowlany za kwotę 78 105,00 zł, który został zaprezentowany i uzgodniony z mieszkańcami Ząbkowic. Projektu nie udało się dokończyć w roku 2022 r, z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych. Pierwsze z uwagi na brak ofert, drugie z powodu znacznego przekroczenia kwoty jaką Gmina zabezpieczyła w ramach budżetu obywatelskiego (wartość oferty 1 601 366,98 zł). Kolejne postępowania przetargowe oraz prace budowlane przesunięto zostały na 2023 r. Szacowana kwota robót budowlanych, to 1 021 895,00 zł Trzecie postępowanie przetargowe także nie przyniosło rozstrzygnięcia, ponieważ złożona oferta ponownie przekroczyła zabezpieczone w budżecie środki (wartość oferty: 1 346 251,73 zł), w związku z czym postępowanie zostało umorzone. Kolejne ogłoszenie przetargu planowane jest na III kwartał 2023 r.

Projekt częściowo możliwy do realizacji - z wyłączeniem budowy sceny z zadaszeniem.

Autorka złożyła odwołanie od weryfikacji merytoryczno-prawnej. Na
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego
podtrzymała weryfikację Urzędu Miejskiego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Amfiteatr Pełen Życia