projekt nr -

-. Budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych


Opis projektu

UWAGA! Projekt " Budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych" został połączony z projektem "Droga rowerowa Mydlice – Centrum" i pod wspólnym tytułem "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Mydlice Południowe - Mydlice Północne – Śródmieście" jest skierowany do głosowania mieszkańców.

UWAGA! Projekt " Budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych" został połączony z projektem "Droga rowerowa Mydlice – Centrum" i pod wspólnym tytułem "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Mydlice Południowe - Mydlice Północne – Śródmieście" jest skierowany do głosowania mieszkańców.