Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Modernizacja boiska do "wrzutów do kosza" dzielnica Ząbkowice


Opis projektu

Modernizacja boiska przy ulicy Armii Krajowej 38, zmiana nawierzchni ziemno-trawiastej na nawierzchnie tartanową, asfaltową lub żwirową. Obecnie nawierzchnia nie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz. U. 2020 poz. 1062)

Projekt niemożliwy do realizacji - nie spełnia kryterium ogólnomiejskości.