Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Pogoria I Od Nowa


Opis projektu

Projekt ma na celu zrobienie nowego bezpiecznego szlaku- dojścia do jeziora wzdłuż linii brzegowej od ul. Św. Antoniego i odnowienie infrastruktury wypoczynkowej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w celu zwiększenia dostępu do pięknych terenów Pogorii 1. Rewitalizację terenów w obrębie plaży miejskiej i obszarów sąsiadujących tj. „Użytek Ekologiczny Młaki nad Pogorią 1” i „Plaża na Skarpie”. Zakłada się konsultacje społeczne w kwestii ustalenia zmian i rewitalizacji tego terenu.

Projekt niemożliwy do realizacji - teren, na którym miałby zostać zrealizowany projekt objęty jest obszarem chronionym" Młaki nad Pogorią I".