Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Sportowa dzielnica - dbamy o zdrowie


Opis projektu

Aktywność fizyczna mieszkańców to niewątpliwie rzecz do której należy zachęcać oraz wspierać ją wszelkimi możliwymi środkami jak właśnie budowa infrastruktury sportowej.


Projekt zakłada budowę boiska sportowego i małego placu zabaw na terenie ZSP nr 6 w Dąbrowie Górniczej Tucznawie wraz z cała niezbędna infrastrukturą (piłkochwytów, elementów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, oświetlenie).

Projekt niemożliwy do realizacji - nie spełnia kryterium ogólnomiejskości.