Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Poprawa bezpieczeństwa i skomunikowanie centrum Dabrowy Górniczej z zieloną dzielnicą Strzemieszyce Wielkie


Opis projektu

Projekt zakłada budowę drogi rowerowej o szer. 2,5 metra /szerokość przyjęta ze względu na warunki terenowe i odcinkowe zadrzewienie/ w ciągu ul. Myśliwskiej – od cmentarza do skrzyżowania z ul. Podlesie wraz z oświetleniem.
W kosztach zadania ujęto wykonanie dokumentacji projektowej.

Koszt projektu PO WERYFIKACJI: 3 070 000,00 zł

Projekt częściowo możliwy do realizacji.