Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Pętla do zawracania z parkingiem przy Pogorii IV


Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie pętli do zawracania pojazdów oraz parkingu na końcu ul. Ratanice – przy zbiorniku Pogoria IV. W ramach zadania planuje się zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie wartości estetycznej obszaru poprzez uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu, zwiększenie dostępności do rekreacji dzięki utworzeniu miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), dostosowaniu przystanku komunikacji publicznej do wysokiego standardu.

Negatywny wynik weryfikacji ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych – niedostarczona zgoda dysponenta nieruchomości