Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Pogoria Bezpieczna Przystań


Opis projektu

Zadanie polega na doposażeniu organizacji pozarządowych z Dąbrowy Górniczej  WOPR i Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów, które realizując statutowe cele zajmują się tematyką ratownictwa wodnego i medycznego w sprzęt niezbędny podczas akcji ratowniczych, poszukiwawczych, zabezpieczeń imprez sportowych, kulturalnych i innych imprez miejskich oraz zakup materiałów szkoleniowych i promujących bezpieczeństwo wsród mieszkańców Miasta Dąbrowa Górnicza.

Projekt niemożliwy do realizacji - zadanie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa nad zbiornikami Pogoria I i Pogoria III jest corocznie finansowany w ramach zadań własnych Gminy. Fundacja "Akademia Dobrych Pomysłów, na dzień weryfikacji, nie widnieje w wykazie podmiotów uprawnionych przez MSWiA na wykonywanie zadań związanych z ratownictwem wodnym. Ponadto, w szacunkowych kosztach realizacji zadania uwzględniona została przez Autora kwota 700 tysięcy złotych na zakup napędu i agregatu dla "pływającej stanicy ratownictwa wodnego", do którego Gmina nie posiada tytułu prawnego.