Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Kładka widokowa na Bagnach w Antoniowie.


Opis projektu

Bagna w Antoniowie to unikalny obszar chroniony programem NATURA 2000. Niewiele osób decyduje się wejść na bagna, a jest co podziwiać. Obok bagien jest ścieżka dydaktyczna pokazująca na tablicach bogactwo przyrody bagien. Rozwiązaniem które pozwoliłoby mieszkańcom miasta zobaczyć to piękne miejsce nie naruszając przyrody, jest zbudowanie kładki widokowej podobnej do tych w Błędowie.

Projekt niemożliwy do realizacji - teren objęty ochroną w ramach użytku ekologicznego "Bagna w Antoniowie", negatywna rekomendacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.