Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zakończył się nabór projektów do IV edycji Budżetu Obywatelskiego

Wtorek, 6 czerwca 2023

5 czerwca zakończył się nabór do IV edycji Budżetu Obywatelskiego, w trakcie którego do Urzędu Miejskiego napłynęło za pośrednictwem formularza internetowego 37 projektów. Najwięcej, bo aż 7 z nich dotyczy zmian w okolicy Pogorii I, a samych projektów związanych z dąbrowskimi Pogoriami jest 10.

Wśród ogółu projektów, najwięcej jest tych związanych ze sportem i rekreacją, jest także kilka projektów związanych z kulturą i bezpieczeństwem, kilka dotyczących infrastruktury drogowo-chodnikowej i rowerowej oraz jeden projekt miękki. Ze wszystkimi zgłoszonymi propozycjami zapoznać się można w zakładce PROJEKTY.

Teraz zgłoszone propozycje czeka weryfikacja formalna, podczas której sprawdzimy czy do projektów dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Te projekty, które przejdą pozytywnie formalną weryfikację, zostaną skierowane zostaną do odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego, celem weryfikacji merytoryczno-prawnej, podczas której sprawdzane będą pod kątem m.in. własności gruntów, zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także zostaną wstępnie wycenione. Ten etap potrwa do 4 sierpnia, a jego celem będzie przygotowanie listy projektów pod głosowanie, które według harmonogramu odbędzie się we wrześniu.


Powrót