Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Rondo

Koszt po weryfikacji: 3 500 000 zł

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Staszica i ulicą Starocmentarną na skrzyżowanie typu rondo. W ramach zadania planuje się przebudowę... więcej »

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Staszica i ulicą Starocmentarną na skrzyżowanie typu rondo. W ramach zadania planuje się przebudowę geometrii skrzyżowania wraz z budową chodników i dróg rowerowych oraz wykonanie infrastruktury rowerowej łączącej skrzyżowanie z drogą rowerową w Parku Hallera.

Wybrany do realizacji

2. Amfiteatr Pełen Życia

Koszt po weryfikacji: 890 000 zł

Projekt dotyczy doposażenia terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery), o... więcej »

Projekt dotyczy doposażenia terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tego terenu. W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Wybrany do realizacji

3. Bezpieczny strażak - Bezpieczna Dąbrowa Górnicza

Koszt po weryfikacji: 2 600 000 zł

Projekt polega na doposażeniu 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Dąbrowa Górnicza w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczyc... więcej »

Projekt polega na doposażeniu 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Dąbrowa Górnicza w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i innych imprez miejskich oraz zakup materiałów szkoleniowych i promujących bezpieczeństwo wśród mieszkańców Miasta. Poglądowy wykaz sprzętu w załączniku. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Wybrany do realizacji

4. Street Workout Park - Pogoria III

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Projekt dotyczy montażu urządzeń i przyrządów do wykonywania ćwiczeń z masą własnego ciała (Street Workout, kalistenika), który uzupełni istniejącą infrastrukturę sportow... więcej »

Projekt dotyczy montażu urządzeń i przyrządów do wykonywania ćwiczeń z masą własnego ciała (Street Workout, kalistenika), który uzupełni istniejącą infrastrukturę sportową znajdującą się w obszarze zbiornika Pogoria III. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Wybrany do głosowania

5. Ulica Młodych przyjazna i bezpieczna

Koszt po weryfikacji: 4 700 000 zł

Projekt zakłada modernizację ul. Młodych. W ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski 2022 proponuje się wykonanie (na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie)... więcej »

Projekt zakłada modernizację ul. Młodych. W ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski 2022 proponuje się wykonanie (na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie) modernizacji ul. Młodych, polegającej na wymianie nawierzchni asfaltobetonowej, zawężeniu szerokości jezdni do 6 metrów, wyniesieniu tarczy skrzyżowania przy wyjazdach z osiedla i ogródków działkowych. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Wybrany do głosowania

6. Dąbrowskie chodniki – równe i bezpieczne

Koszt po weryfikacji: 4 700 000 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie remontów (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej) nawierzchni chodników w dąbrowskich osiedlach: Aleje, Gołonóg, Kasprzak, Podlesie, Red... więcej »

Projekt zakłada przeprowadzenie remontów (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej) nawierzchni chodników w dąbrowskich osiedlach: Aleje, Gołonóg, Kasprzak, Podlesie, Reden-Adamiecki, Manhattan, Górka Gołonoska. UWAGA! Projekt "Dąbrowskie chodnik - równe i bezpieczne" został połączony z dwóch projektów: "Dąbrowskie chodniki" i "Równe chodniki to bezpieczeństwo".

Wybrany do głosowania

7. Rowerem po Staszicu

Koszt po weryfikacji: 4 700 000 zł

Projekt zakład budowę wydzielonej drogi dla rowerów na odcinku od ulicy Hotelowej do ulicy Wojska Polskiego. Ze względu na warunki terenowe (m.in. dużą różnicę wysokości ... więcej »

Projekt zakład budowę wydzielonej drogi dla rowerów na odcinku od ulicy Hotelowej do ulicy Wojska Polskiego. Ze względu na warunki terenowe (m.in. dużą różnicę wysokości pomiędzy jezdnią, a istniejącym chodnikiem) oraz ograniczoną szerokość pasa drogowego, zadanie wymaga przebudowy chodnika oraz skarp na całym odcinku. Niezbędna jest także przebudowa skrzyżowania z ulicą Jana Ziemby (likwidacja pasa do lewoskrętu) oraz przebudowa elementów oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Wybrany do głosowania

8. Pogoria I Metamorfoza dla wszystkich

Koszt po weryfikacji: 4 700 000 zł

Projekt zakłada modernizację terenu wypoczynkowo- rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Pogoria I (od strony plaży miejskiej). Pierwszym etapem realizacji zadania będą kons... więcej »

Projekt zakłada modernizację terenu wypoczynkowo- rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Pogoria I (od strony plaży miejskiej). Pierwszym etapem realizacji zadania będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie projekt zagospodarowania tego terenu. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Wybrany do głosowania

9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Mydlice Południowe - Mydlice Północne – Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 4 700 000 zł

Projekt zakłada budowę infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej łączącej osiedla Mydlice Południowe - Mydlice Północne i Śródmieście. Projekt został podzielony na dwa ... więcej »

Projekt zakłada budowę infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej łączącej osiedla Mydlice Południowe - Mydlice Północne i Śródmieście. Projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszym etapem realizacji zadania będzie opracowanie szczegółowego przebiegu trasy uwzględniającego istniejącą infrastrukturę (ciągi piesze, rowerowe) oraz planowane inwestycyjne Gminy. Drugim etapem będzie wykonanie ciągu pieszo – rowerowego.

Wybrany do głosowania

10. Na Zdrowie Orlik

Koszt po weryfikacji: 2 510 000 zł

Projekt dotyczy wymiany nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 12 (boiska trawiastego), Szkole Podstawowej nr 13 (boiska poliureta... więcej »

Projekt dotyczy wymiany nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 12 (boiska trawiastego), Szkole Podstawowej nr 13 (boiska poliuretanowego), Szkole Podstawowej nr 20 (boiska trawiastego), Szkole Podstawowej nr 29 (boiska trawiastego). Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Wybrany do realizacji

11. Zielone Przystanki

Koszt po weryfikacji: 550 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż 10 całkowicie nowych ekologicznych przystanków, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i przyczynia się do zwięks... więcej »

Projekt zakłada zakup i montaż 10 całkowicie nowych ekologicznych przystanków, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i przyczynia się do zwiększania ilości tlenu w atmosferze. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Wybrany do głosowania

12. Podlesie Pełne Życia - etap 2

Koszt po weryfikacji: 4 700 000 zł

Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z 2019 roku, który zakłada rewitalizację terenu Podlesia. W ramach projektu wykonany zostanie (na wskazanym we wniosku odci... więcej »

Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z 2019 roku, który zakłada rewitalizację terenu Podlesia. W ramach projektu wykonany zostanie (na wskazanym we wniosku odcinku): chodnik oraz droga rowerowa. Na wysokości wiaduktów wystąpią lokalne zawężenia polegające na wykonaniu chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Wybrany do realizacji

13. Zielona Dąbrowa

Koszt po weryfikacji: 170 000 zł

Projekt zakłada nasadzenia roślinności w trzech lokalizacjach: jednej przy ulicy Krasińskiego oraz dwóch przy ulicy Wojska Polskiego. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w ... więcej »

Projekt zakłada nasadzenia roślinności w trzech lokalizacjach: jednej przy ulicy Krasińskiego oraz dwóch przy ulicy Wojska Polskiego. Jeżeli chcesz zobaczyć projekt w wersji złożonej przez autora, wejdź do zakładki pliki.

Zaakceptowany merytorycznie

-. Budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych

Koszt: 1 800 000 zł

UWAGA! Projekt " Budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych" został połączony z projektem "Droga rowerowa Mydlice – Centrum" i pod wspólnym tytułem "Budowa ciąg... więcej »

UWAGA! Projekt " Budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych" został połączony z projektem "Droga rowerowa Mydlice – Centrum" i pod wspólnym tytułem "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Mydlice Południowe - Mydlice Północne – Śródmieście" jest skierowany do głosowania mieszkańców.

Zaakceptowany merytorycznie

-. Dąbrowskie Chodniki

UWAGA! Projekt " Dąbrowskie chodniki" został połączony z projektem "Równe chodniki to bezpieczeństwo" i pod wspólnym tytułem "Dąbrowskie chodniki równe i bezpieczne" jest... więcej »

UWAGA! Projekt " Dąbrowskie chodniki" został połączony z projektem "Równe chodniki to bezpieczeństwo" i pod wspólnym tytułem "Dąbrowskie chodniki równe i bezpieczne" jest skierowany do głosowania mieszkańców.

Odrzucony formalnie

6. Plac zabaw Kasprzaka 4

Koszt: 30 000 zł

Witam pragnę zainteresować państwa placem przy ulicy Kasprzaka 4 przed blokiem w Dabrowie Górniczej. Plac ten jest w stanie tragicznym .

Odrzucony formalnie

22. Dąbrowska Pasieka

Koszt: 60 000 zł

Projekt "Dąbrowska Pasieka" zakłada instalację kilku uli na dachu jednego z budynków w Dąbrowie Górniczej. Pszczoły to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków owadów, dl... więcej »

Projekt "Dąbrowska Pasieka" zakłada instalację kilku uli na dachu jednego z budynków w Dąbrowie Górniczej. Pszczoły to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków owadów, dlatego podejmujemy inicjatywę, która przyczyni się do wzrostu świadomości wśród mieszkańców w tym temacie oraz sprawi, że pszczoły będą jedną z wizytówek Dąbrowy Górniczej.

Odrzucony merytorycznie

1. Pumptrac - Podlesie

Koszt: 4 700 000 zł

Realizacja, projektu to, podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców nie zależnie od wieku na tym obiekcie rekreacyjno-sportowym w zależności od stopnia trudności... więcej »

Realizacja, projektu to, podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców nie zależnie od wieku na tym obiekcie rekreacyjno-sportowym w zależności od stopnia trudności każdy znajdzie sobie coś dla siebie czy jeżdżąc na pamptraku, skateparku bądź torze rowerowym lub relaksując się wśród zieleni , a w zimie zjeżdżając na sankach..

Odrzucony merytorycznie

4. Wieża Widokowa - Wzgórze Gołonoskie

Koszt: 4 700 000 zł

Na terenie miasta Dąbrowa Górnicza /Gołonóg/ jest wzniesienie o wys. ponad 330 metrów z rozległymi widokami. Projekt przewiduje zagospodarowanie i uporządkowanie powie... więcej »

Na terenie miasta Dąbrowa Górnicza /Gołonóg/ jest wzniesienie o wys. ponad 330 metrów z rozległymi widokami. Projekt przewiduje zagospodarowanie i uporządkowanie powierzchni w najwyższej jego części zabudową wieży widokowej o wysokości max 30 m w najwyższym punkcie terenu .z doskonałymi widokami okolic wraz z panoramą Beskidów i Tatr .

Odrzucony merytorycznie

7. TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU HALLERA

Koszt: 1 500 000 zł

Projekt zakłada budowę zewnętrznej kaskadowej tężni solankowej w Parku Hallera, którą proponuje się zamontować w postaci klasycznej tężni LUB W ALTERNATYWNEJ POSTACI ... więcej »

Projekt zakłada budowę zewnętrznej kaskadowej tężni solankowej w Parku Hallera, którą proponuje się zamontować w postaci klasycznej tężni LUB W ALTERNATYWNEJ POSTACI - kamiennej fontanny kaskadowej, która jednocześnie pełniłaby funkcję tężni, na wzór tej fontanny z tężnią solankową, która zamontowana jest w ustrońskim Parku Zdrojowym.

Odrzucony merytorycznie

9. Kosmonautów - Kasprzaka kameralnie

Koszt: 4 700 000 zł

Są to fragmenty głównych ulic które wymagają nowego spojrzenia oraz aranżację bo to jest kres zastosowanych tam asfaltów które przez 50 letnią eksploatację. Aranżacj... więcej »

Są to fragmenty głównych ulic które wymagają nowego spojrzenia oraz aranżację bo to jest kres zastosowanych tam asfaltów które przez 50 letnią eksploatację. Aranżacja jest nieprzyjazną i archaiczną . Teren stanowi swego rodzaju historyczny fragment Gołonóga. i jego rewitalizacja odda mieszkańcom oraz ożywi ten fragment miasta.

Odrzucony merytorycznie

12. O! Siłka

Koszt: 316 500 zł

Szukasz miejsca, w którym mógłbyś aktywnie spędzić czas? Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem wykonywane były jedynie w siłowniach stacjonarnych. Chcemy stworzyć ... więcej »

Szukasz miejsca, w którym mógłbyś aktywnie spędzić czas? Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem wykonywane były jedynie w siłowniach stacjonarnych. Chcemy stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy dzielnicy będą mogli bezpłatnie, całodobowo spędzać czas z wykorzystaniem zewnętrznych atlasów treningowych i regulować obciążenie od 2 do 220kg.

Odrzucony merytorycznie

14. Modernizacja ulicy Janusza Korczaka

Koszt: 251 000 zł

Budowa nowego chodnika i krawężników wzdłuż ulicy Janusza Korczaka, poczynając od ulicy ......... , kończąc na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Po usunięciu starej ... więcej »

Budowa nowego chodnika i krawężników wzdłuż ulicy Janusza Korczaka, poczynając od ulicy ......... , kończąc na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Po usunięciu starej nawierzchni asfaltowej z chodnika, należy położyć nowy chodnik z kostki brukowej. Pobocza ulicy należy zabezpieczyć krawężnikiem, co zabezpieczy pobocze i pas zieleni.

Odrzucony merytorycznie

15. Park Grabocin

Koszt: 4 699 240 zł

Park Grabocin - to projekt mający na celu zagospodarowanie 13.5 ha zadrzewionego terenu położonego między ulicami Grabocińską i Chabrową w dzielnicy Strzemieszyce Wielki... więcej »

Park Grabocin - to projekt mający na celu zagospodarowanie 13.5 ha zadrzewionego terenu położonego między ulicami Grabocińską i Chabrową w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Park spełniłby funkcję bioklimatyczną oraz rekreacyjną. Park to miejsca rozrywki, zabawy, uprawiania sportu oraz wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych.

Odrzucony merytorycznie

16. Budowa wybiegu dla psów

Koszt: 110 000 zł

Ogrodzony wybieg dla psów, gdzie pies może zostać bezpiecznie spuszczony ze smyczy, może rozładować swoją energię nie zakłócając spokoju spacerowiczom.

Odrzucony merytorycznie

18. SKATEPARK MARZEŃ - OLIMPIJSKIE SPORTY MIEJSKIE

Koszt: 4 700 000 zł

Dąbrowa Górnicza to stolica sportów miejskich woj. Śląskiego, dlatego zasłużyła na obiekt jeden z najlepszych w Europie dla obecnych i przyszłych aktywnych sportowo młody... więcej »

Dąbrowa Górnicza to stolica sportów miejskich woj. Śląskiego, dlatego zasłużyła na obiekt jeden z najlepszych w Europie dla obecnych i przyszłych aktywnych sportowo młodych pokoleń, uprawiających coraz to nowsze sporty miejskie, zagłosuj i daj szansę na sportowy rozwój przyszłym olimpijczykom "DGdlaAktywnych"

Odrzucony merytorycznie

20. PARK ROWEROWY PUMTRACK

Koszt: 2 080 000 zł

Park Rekreacyjno-Rowerowy to zespół obiektów przeznaczonych dla różnych odbiorców. Wyposażenie stanową: dwa tory rowerowe Pumptrack, tor przeszkód dla rowerzystów, urządz... więcej »

Park Rekreacyjno-Rowerowy to zespół obiektów przeznaczonych dla różnych odbiorców. Wyposażenie stanową: dwa tory rowerowe Pumptrack, tor przeszkód dla rowerzystów, urządzenia dla dzieci i niepełnosprawnych. Powstanie Parku ma na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz stworzenie nowej przestrzeni miejskiej. Opis szerszy w zał.

Odrzucony merytorycznie

23. Tężnia solankowa w Parku Hallera

Koszt: 4 700 000 zł

Celem pomysłu jest budowa tężni solankowej wolnostojącej w Parku Hallera. Powstający w tężni solny aerozol ma działanie lecznicze i profilaktyczne na górne drogi oddechow... więcej »

Celem pomysłu jest budowa tężni solankowej wolnostojącej w Parku Hallera. Powstający w tężni solny aerozol ma działanie lecznicze i profilaktyczne na górne drogi oddechowe. Tężnia działa również jak filtr powietrza.

Odrzucony merytorycznie

25. ZĄBKOWICKA STREFA AKTYWNOŚCI

Koszt: 800 000 zł

TEREN REKREACYJNY ZE STREFĄ AKTYWNOŚCI DLA MŁODZIEŻY (SKATEPARK). MIEJSCE SPRZYJAJĄCE SPOTKANIOM,WYPEŁNIONE ZIELENIĄ I KWIATAMI.WYPOSAŻONE W TĘŻNIĘ SOLANKOWĄ I PLAC ZABAW... więcej »

TEREN REKREACYJNY ZE STREFĄ AKTYWNOŚCI DLA MŁODZIEŻY (SKATEPARK). MIEJSCE SPRZYJAJĄCE SPOTKANIOM,WYPEŁNIONE ZIELENIĄ I KWIATAMI.WYPOSAŻONE W TĘŻNIĘ SOLANKOWĄ I PLAC ZABAW. STREFA ULOKOWANA W OTOCZENIU PARKU I SADU.PROJEKT UWZGLĘDNIA TAKŻE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY: ŁAWKI, KOSZE, LEŻAKI, STOJAKI NA ROWERY.

Poprzedni projekt
Następny projekt