Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Budżet Obywatelski w realizacji

Środa, 7 grudnia 2022


Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej wybrali pięć projektów w ogólnomiejskim Budżecie Obywatelskim. Dwa z nich udało się w pełni zrealizować, trzy pozostałe zostaną ukończone w przyszłym roku.

W internetowym głosowaniu, które trwało od 13 do 19 września 2021 r., uczestniczyło 7106 mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Do wyboru mieli oni 13 projektów, które przeszły pozytywną weryfikację.

Każdy z głosujących mógł wskazać 3 projekty przyznając im od 1 do 3 punktów. Najwięcej osób (3007) wskazało na projekt Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa Górnicza, przyznając mu w sumie 6527 punktów. Zwycięski projekt nie wyczerpał jednak puli 4,7 mln zł przeznaczonej na Budżet Obywatelski w 2022 roku, zatem do realizacji trafiły jeszcze cztery inne projekty.

W pełni udało się zrealizować projekty:

Zielona Dąbrowa – wyceniony na kwotę 169.579,46 zł. W  ramach jego realizacji nasadzono: 23 drzewa,  1512 krzewów; 627 metrów bieżących żywopłotów. Nasadzenia wykonano w rejonie ulic: Adamieckiego, 1 - go Maja, Wojska Polskiego, 11 - go Listopada, Krasińskiego, Mickiewicza, Wyspiańskiego, Norwida.

Street Workout Park - Pogoria III -  zadanie zostało wykonane i rozliczone na łączną kwotę 96 868,30 zł. Projekt zrealizowany został w pobliżu Centrum Sportów Letnich i Wodnych nad Pogorią III. W ramach Street Workout Park – Pogoria III  zamontowano urządzenia i przyrządy do wykonywania ćwiczeń (Street Workout, kalistenika) wraz z elementami małej architektury.

W bieżącym roku nie udało się dokończyć trzech projektów. Wpłynęły na to sytuacja na rynku usługodawców i wykonawców oraz rosnąca inflacja. Projekty te będą dokończone w 2023 r.:

Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa Górnicza – w ramach projektu udało się zakupić :
  • 4 szt. samochodów pożarniczych do jednostek: OSP, Tucznawa, Trzebiesławice, Ujejsce, Ząbkowice na łączną kwotę 1 173 912,00 zł /cena jednostkowa 293 478,00/ zł;
  • samochód specjalistyczny do jednostki OSP Okradzionów na kwotę 216 999,99;
  • pojazd specjalny do jednostki OSP Łosień na kwotę: 248 000,00 zł;
  • pojazd specjalny dla OSP Łęka na kwotę: 105 000,00 zł;

Na rok 2023 przesunięto (Pozostało do realizacji):
  • zakup karetki dla OSP Śródmieście, szacowany na 425 000,00 zł
  • zakup sprzętu pożarniczego i materiałów dydaktycznych dla jednostek OSP, szacowane na 431 088,00 złAmfiteatr Pełen Życia - kwota projektu 1 100 000,00 zł. Projekt zakłada doposażenie terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną w Ząbkowicach o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tej przestrzeni. W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

W tym roku opracowany został projekt budowlany za kwotę 78 105,00 zł, który został zaprezentowany i uzgodniony z mieszkańcami Ząbkowic. Projektu nie udało się dokończyć w roku 2022 r, z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych. Pierwsze z uwagi na brak ofert, drugie z powodu znacznego przekroczenia kwoty jaką Gmina zabezpieczyła w ramach budżetu obywatelskiego (wartość oferty 1 601 366,98 zł). 
Kolejne postępowania przetargowe oraz prace budowlane przesunięto zostały na 2023 r. Szacowana kwota robót budowlanych, to 1 021 895,00 zł
 


 „Zielone Przystanki” - kwota projektu 670 000,00 zł. W roku 2022 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przystanku– osiedle Mydlice Szpital za kwotę 24 600,00 zł 

Projektu nie udało się dokończyć w roku 2022 r, z powodu przeciągających się uzgodnień z właścicielami kiosków zlokalizowanych na przystanku autobusowym Dąbrowa Górnicza – Mydlice Szpital.

Postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uzgodnienia z mieszkańcami i prace budowlane przesunięto na 2023 r. Szacunkowy koszt projektu to 645 400,00 zł. Warto dodać, że projekt stał się inspiracja do wykonania nasadzeń zrealizowanych w tym roku przy przystankach: Grynia, Legionów Polskich, Łączącej, Konopnickiej, Oddziału AK Ordona, Rapackiego i 11 Listopada.


O realizacji projektów będziemy informować na bieżąco na stronie www.bo.dg.pl
Powrót