Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Czas na dokończenie 3 zadań z Budżetu Obywatelskiego

Środa, 8 lutego 2023

8 lutego, na sesji Rady Miejskiej do budżetu miasta na rok 2023 wprowadzono środki na dokończenie 3 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (ogólnomiejskiego), których nie udało się zrealizować w 2022 roku.

Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa Górnicza – w ramach projektu udało się zakupić :
  • 4 szt. samochodów pożarniczych do jednostek: OSP Tucznawa, Trzebiesławice, Ujejsce, Ząbkowice na łączną kwotę 1 173 912,00 zł /cena jednostkowa 293 478,00/ zł;
  • samochód specjalistyczny do jednostki OSP Okradzionów na kwotę 216 999,99;
  • pojazd specjalny do jednostki OSP Łosień na kwotę: 248 000,00 zł;
  • pojazd specjalny dla OSP Łęka na kwotę: 105 000,00 zł;

Na rok 2023 przesunięto (Pozostało do realizacji):

•    zakup karetki dla OSP Śródmieście, szacowany na 425 000,00 zł
•    zakup sprzętu pożarniczego i materiałów dydaktycznych dla jednostek OSP, szacowane na 431 088,00 zł

Amfiteatr Pełen Życia - kwota projektu 1 100 000,00 zł. Projekt zakłada doposażenie terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną w Ząbkowicach o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tej przestrzeni. W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

W tym roku opracowany został projekt budowlany za kwotę 78 105,00 zł, który został zaprezentowany i uzgodniony z mieszkańcami Ząbkowic. Projektu nie udało się dokończyć w roku 2022 r, z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych. Pierwsze z uwagi na brak ofert, drugie z powodu znacznego przekroczenia kwoty jaką Gmina zabezpieczyła w ramach budżetu obywatelskiego (wartość oferty 1 601 366,98 zł).
Kolejne postępowania przetargowe oraz prace budowlane przesunięto zostały na 2023 r. Szacowana kwota robót budowlanych, to 1 021 895,00 zł
 
 „Zielone Przystanki” - kwota projektu 670 000,00 zł. W roku 2022 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przystanku– osiedle Mydlice Szpital za kwotę 24 600,00 zł  

Projektu nie udało się dokończyć w roku 2022 r, z powodu przeciągających się uzgodnień z właścicielami kiosków zlokalizowanych na przystanku autobusowym Dąbrowa Górnicza – Mydlice Szpital.

Postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uzgodnienia z mieszkańcami i prace budowlane przesunięto na 2023 r. Szacunkowy koszt projektu to 645 400,00 zł. Warto dodać, że projekt stał się inspiracja do wykonania nasadzeń zrealizowanych w tym roku przy przystankach: Grynia, Legionów Polskich, Łączącej, Konopnickiej, Oddziału AK Ordona, Rapackiego i 11 Listopada.

 O postępach w ich realizacja będziemy informować na tej stronie.

Na lutowej sesji do budżetu miasta na rok 2023 wprowadzono również środki na realizację 74 projektów, które mieszkańcy wybrali w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego /zobacz artykuł/.

Powrót