Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Do 16 maja 2022r. trwa zgłaszanie zadań w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Wtorek, 10 maja 2022

Zgłoszeń dokonać należy za pomocą generatora dostępnego na stronie ebo.slaskie.pl.


Do wypełnionego formularza należy dołączyć listę poparcia dla zadania oraz w przypadku wskazania szczegółowej lokalizacji zadania – zgodę władającego obiektem/terenem. W tej edycji zgłoszeń dokonujemy elektronicznie, nie ma konieczności dostarczania oryginałów dokumentów. Forma papierowa pozostaje jedynie dla osób nie posiadających dostępu do Internetu.


W ramach puli REGIO mogą być zgłaszane zadania służące rozwojowi co najmniej dwóch powiatów w poszczególnych grupach. Zgłaszane zadania w puli REGIO mogą mieć w szczególności charakter:

  1.  edukacyjny;
  2.  ekologiczny;
  3.  kulturalny;
  4.  prospołeczny;
  5.  prozdrowotny;
  6.  sportowy;
  7.  turystyczny;
  8.  inny -mieszczący się w granicach zadań własnych Województwa).


Z kolei zadania zgłaszane w puli EKO muszą łącznie spełniać następujące warunki:

1.   mają dominujący charakter ekologiczny;
2.   wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
3.   służą rozwojowi całego Województwa.


Wszystkie zasady jakie powinien spełniać projekt zadania umieszczone zostały w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.


11 i 13 maja br. odbędą się spotkania informacyjne prowadzone w formie on-line, podczas których będzie można uzyskać więcej informacji.


Powrót