Głosowanie na projekty zakończone

Poniedziałek, 20 września 2021

Głosowanie trwało 7 dni - od 13 do 19 września i każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku mógł wziąć w nim udział. Podobnie jak w roku ubiegłym głosować można było wyłącznie elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej bo.dg.pl.

Trzeba przyznać, że mieszkańcy głosowali do samego końca. Ostatni głos został oddany o 23.59. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w proces budżetu obywatelskiego. Autorkom i Autorom za przygotowanie i promocję swoich projektów, a mieszkańcom za udział w głosowaniu.

Najbliższy czas to dla pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej potwierdzanie głosów mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie zostali poprawnie zweryfikowani w bazie mieszkańców.

Na podstawie zdobytych punktów zostanie opracowany ranking projektów. Do realizacji zostaną zakwalifikowane zadania/zadanie, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych, która w tym roku przypomnijmy wynosi 4,7 mln.


Powrót