Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Jak zmieni się budżet obywatelski?

Wtorek, 3 stycznia 2023

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących wypracowania nowych reguł budżetu obywatelskiego, pod koniec 2022 roku przeprowadziliśmy otwartą ankietę dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Odbyły się również dwa warsztaty  - jeden zorganizowany został dla pracowników Urzędu Miejskiego, którzy zaangażowani są w proces oceny projektów zgłaszanych przez mieszkańców. Na drugi warsztat z kolei zaproszeni zostali autorzy projektów, aktywiści miejscy, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele działających w mieście organizacji pozarządowych, przedstawiciele Rady Seniorów.

Uczestnicy warsztatów oceniali m.in. plusy i minusy istniejących w mieście procesów: Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego i Budżetu Obywatelskiego Miasta Dąbrowa Górnicza. Wskazywali zarówno na mocne jak i te słabe strony w partycypacji.

W oparciu o analizę ankiety i dwóch przeprowadzonych warsztatów, warsztat w dniu 10 stycznia poświęcony był dyskusji nad potrzebą wyznaczenia obszarów terytorialnych dla budżetu obywatelskiego oraz metody przeprowadzenia głosowania na projekty.

Dalszy przebieg konsultacji będzie przebiegał następująco:

  • 31 stycznia 2023 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej warsztat - wypracowanie założeń do zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza
  • 9 luty 2023 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej warsztat - prezentacja założeń do zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza
  •  do 3 marca 2023 r. - publikacja projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza

Zapraszamy.
Powrót