Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Konsultacje projektu uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego

Środa, 22 lutego 2023

Spotkaniem w dniu 9 lutego br. zakończyła się warsztatowa część konsultacji ws. wypracowania nowych zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. Zebrane podczas warsztatów uwagi i opinie mieszkańców miasta, posłużyły w procesie tworzenia projektu uchwały Rady Miejskiej, który teraz podlegać będzie konsultacjom społecznym. Dla ułatwienia udostępniamy także regulamin BO z proponowanymi zmianami.

Swoje uwagi na temat opracowanego projektu uchwały zgłaszać można w następujących formach:
  • drogą elektroniczną, na adres mailowy: bo@dg.pl lub konsultacje@dg.pl;
  • pocztą, na adres: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21 z adnotacją „Uwagi do konsultacji społecznych”;
  • osobiście, w czwartki w godz. 12:00-18:00, w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a, pok. 108;
  • podczas dyżurów telefonicznych przez cały czas trwania konsultacji, od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-16:00 oraz w piątki w godz. 8:00-13:00, pod nr telefonu: 518 270 597.
Uwagi można było zgłaszać do dnia 3 marca br.Załączniki:

Powrót