Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Konsultacje ząbkowickiego projektu.

Czwartek, 26 maja 2022

25 maja, w Domu Kultury Ząbkowice, odbyło się spotkanie, w trakcie którego przedstawiono projekt zagospodarowania terenu w ramach realizacji zadania "Amfiteatr Pełen Życia'. Jest on jednym z 5 zwycięskich projektów ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza.

Projekt zakłada doposażenie miejsca z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery, oświetlenie), wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tego terenu oraz wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i  rekreacyjnych.

Podczas spotkania omówione zostały szczegółowo wszystkie założenia projektu. W trakcie prezentacji wywiązała się dyskusja, dzięki której wyjaśniono różne wątpliwości przedstawiane przez mieszkańców, a także przedstawiono zasady m. in. funkcjonowania tężni czy oświetlenia całego obszaru.

Uczestnicy spotkania poprosili o omówienie założeń bezpośrednio w  miejscu realizacji projektu, tym samym odbyła się wizja w terenie, mająca na celu zwizualizowanie zaprezentowanej koncepcji.

Przedstawiony projekt uzyskał akceptację. Kolejnym krokiem będzie zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu.

Powrót