Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Nabór projektów zakończony

Wtorek, 25 maja 2021

24 maja zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego.Wśród złożonych 29 projektów przeważają zdecydowanie te, o charakterze inwestycyjnym. Ze wszystkimi możecie już zapoznać się na stronie.

Kolejnym etapem jest weryfikacja złożonych projektów pod kątem formalnym. Jeśli w formularzu elektronicznym np. nie została wskazana odpowiednio lokalizacja lub nie załączono do niego listy poparcia, pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej poproszą autora o ich uzupełnienie. Informacja o brakach w formularzu projektowym zostanie wysłana drogą mailową, a autor będzie miał 10 dni kalendarzowych na ich uzupełnienie.

Po zakończeniu weryfikacji formalnej opublikowana zostanie lista projektów, które przeszły ją pozytywnie. Wszystkie projekty, które z powodzeniem przejdą przez weryfikację formalną zostaną następnie skierowane do sprawdzenia pod kątem merytoryczno-prawnym przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego. Tutaj sprawdzać będziemy m.in. zgodność planowanych działań z przeznaczeniem terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz kosztorys projektu. Wszystko po to aby do 23 lipca opublikować listę projektów, na które we wrześniu głosować będą mieszkańcy naszego miasta.

O wszystkich etapach naszych działań będziemy na bieżąco informować na stronie i profilu społecznościowym.

Powrót