Raport z konsultacji projektu „Rodzinne Planty”

Piątek, 28 maja 2021

Z powodu sytuacji epidemiologicznej konsultacje społeczne były prowadzone systemem mieszanym. Informacje od mieszkańców były zbieranie:

•    w punkcie konsultacyjnym na terenie Plant
•    geoankietą internetową
•    drogą telefoniczną dla osób, które nie mogły skorzystać z pozostałych form konsultacji

31 marca odbyły się warsztaty on-line w ramach II tury konsultacji projektu. W trakcie spotkania omówiona została pierwsza – diagnostyczna część konsultacji społecznych, która miała na celu zdefiniowanie potrzeb mieszkańców i ocenę obecnego sposobu funkcjonowania Plant oraz zaprezentowano wstępną, ogólna koncepcję zagospodarowania terenu.

Od tego czasu na tzw. radach technicznych, w których uczestniczyli pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego, trwały prace projektowe. Ich wyniki zaprezentowaliśmy na wydarzeniu online za pomocą platformy MS Teams, które odbyło się 20 maja o 17.00.


 

Powrót