Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Rok przerwy w BO

Poniedziałek, 27 czerwca 2022

Budżet Obywatelski Miasta Dąbrowa Górnicza 2023 zawieszony – nie wybieramy projektów ogólnomiejskich na rok 2023. Po dwuletniej przerwie wrócił Dąbrowski Budżet Partycypacyjny.

W ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy zgłosili 246 pomysłów. Publikacja listy pomysłów złożonych przez mieszkańców to początek procesu weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-prawnej, która potrwa do końca sierpnia. W jej efekcie zostaną stworzone projekty, 
o których rozpoczniemy dyskusje w 36 osiedlach podczas wrześniowych Forów Mieszkańców. Kwota jaką planujemy przeznaczyć z przyszłorocznego budżetu miasta na realizację projektów w osiedlach to 7 mln zł.  Pełną listę pomysłów znajdą Państwo na stronie dedykowanej DBP: www.twojadabrowa.pl.

Korzystając z możliwości prawnej jaka się pojawiła, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miejska 
w Dąbrowie Górniczej podjęła dwie uchwały, w konsekwencji których w tym roku nie odbędzie się procedura ogólnomiejska czyli Budżet Obywatelski – opiewający na kwotę ok. 4,8 mln. Za tą decyzją stoją argumenty odnoszące się do:

  • Niepewnej sytuacji gospodarczej zawiązanej z napaścią Rosji na Ukrainę i związane z tym problemy z szacowaniem kosztów realizacji projektów (sztywne ramy przepisów     ustawy o BO);
  • Trudności z realizacją dwóch procesów BO i DBP jednocześnie;
  • Uznania, lokalnie wypracowanego i wspólnie ewaluowanego, procesu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego jako lepsze narzędzie dialogu i partycypacji, od narzuconej samorządom wadliwie skonstruowanej ustawy dotyczącej procedury Budżetu Obywatelskiego;
  • Możliwości dokonania zmian w regulaminie BO, na podstawie zmian przepisów prawa, które weszły w życie 27 maja 2022 r.

Roczna przerwa w przeprowadzaniu procesu BO, ma pozwolić na organizację prac warsztatowych, podczas których wspólnie z mieszkańcami, działaczami organizacji pozarządowych, radnymi oraz pracownikami urzędu wypracujemy nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego.

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Ewy Stokłuskiej dotyczącego zawieszenia procesu Budżetu Obywatelskiego w kraju: https://partycypacjaobywatelska.pl/niespodziewane-zmiany-w-budzetach-obywatelskich-w-swietle-specust...
Powrót