Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Rozpoczęła się IX edycja Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Środa, 12 kwietnia 2023

Na koniec maja planowane jest rozpoczęcie naboru projektów do IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Z kolei w dniach od 12 do 28 kwietnia br. mieszkańcy naszego miasta mogą składać propozycje pomysłów na zadania do drugiej z miejskich procedur współdecydowania - czyli do osiedlowego Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Zasady zgłaszania pomysłów do Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:

Propozycja pomysłu na zadanie może być złożona wyłącznie przez mieszkańca danego osiedla, przy czym trzeba pamiętać, że niedopuszczalne jest złożenie pomysłu przez mieszkańca w dwóch lub więcej osiedlach.

Pomysły osiedlowe mogą dotyczyć między innymi takich obszarów, jak:

  •  infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;
  •  edukacja;
  •  kultura;
  •  przestrzeń publiczna;
  •  sport i rekreacja;
  •  zieleń i ochrona środowiska.


Swój pomysł można zgłosić na 3 sposoby:

- elektronicznie: za pośrednictwem formularza na stronie twojadabrowa.pl,

- listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją
na kopercie „Konsultacje społeczne - Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych
na rok 2024”,

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Klienta  ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Centrum Aktywności Obywatelskiej - Wydziale Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a
w Dąbrowie Górniczej.
 

Formularze w wersji papierowej dostępne będą w Urzędzie Miejskim - Biurze Obsługi Klienta, ul. Graniczna 21 (stanowisko “Informacja”) oraz w Centrum Aktywności Obywatelskiej - Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej.

 
Poniżej zamieszczamy formularze w wersji .doc /edytowalnej/ i .pdf./do wydruku/.

UWAGA - należy pamiętać, że pomysły opisane na poniższym formularzu można składać wyłącznie listownie lub osobiście. Nie jest przewidziana forma mailowa. Składanie elektroniczne odbywa się przez specjalny formularz, na który wchodzi się poprzez nagłówek "Zgłoś pomysł" na stronie głównej twojadabrowa.pl.

Formularz .DOC

Formularz .PDF

 
Ponadto, w razie pytań lub wątpliwości, pomocą służyć będą pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – podczas dyżurów konsultacyjnych pod nr telefonu 518 270 597.
 
Zachęcamy również do śledzenia strony twojadabrowa.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie po zakończonym naborze opublikowane zostaną informacje zawierające listę zgłoszonych pomysłów dla danych osiedli oraz inne bieżące informacje dotyczące Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Załączniki:

Powrót