Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Rusza nabór projektów do IV edycji Budżetu Obywatelskiego

Poniedziałek, 22 maja 2023

Nabór projektów do IV edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza odbywać się będzie w dniach od 23 maja do 5 czerwca. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, niezależnie od wieku.

Co ważne, projekty składać można wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie bo.dg.pl.

Należy również pamiętać, że szacunkowa wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może być mniejsza niż 50 000 zł i większa niż 4 000 000 zł. Można również zgłaszać projekty, których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 50 000 zł, jeżeli dotyczą one projektów nieinwestycyjnych obejmujących przedsięwzięcia o  charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, sportowym oraz kulturalnym, czyli tzw. projekty „miękkie”.
Do projektu należy obowiązkowo dołączyć skan z listą poparcia minimum 15 mieszkańców miasta oraz skan zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, jeśli projekt ma być realizowany na nieruchomości niebędącej własnością Gminy.

Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą:
  • dotyczyć zadań własnych gminy lub powiatu,     
  • mieścić się w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski,
  • mieć charakter ogólnomiejski, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle.

W trakcie naboru pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i  Aktywności Obywatelskiej służą poradą i pomocą przy wypełnianiu formularza. Kontaktować można się telefonicznie, pod numerem 518 270 597 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bo@dg.pl.


Załączniki:

Powrót