Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Ząbkowice na spotkanie w sprawie szczegółów realizacji projektu: "Amfiteatr Pełen Życia"

Poniedziałek, 16 maja 2022

W związku z realizacją projektu "Amfiteatr Pełen Życia" wybranego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego, zapraszamy mieszkańców dzielnicy Ząbkowice na spotkanie organizowane w celu wspólnego przedyskutowania i uzgodnienia szczegółów realizacji tej inwestycji.

Spotkanie odbędzie się 25 maja br. o godz 17:00 w Domu Kultury w Ząbkowicach, ul. Chemiczna 2.

Poza projektem "Amfiteatr Pełen Życia", w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy naszego miasta wybrali także cztery inne projekty, z czego trzy są w trakcie realizacji, a jeden z nich został już zrealizowany:

Bezpieczny strażak - Bezpieczna Dąbrowa Górnicza.
Projekt polega na doposażeniu 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Dąbrowy Górniczej w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i innych imprez miejskich oraz zakup materiałów szkoleniowych i promujących bezpieczeństwo wśród mieszkańców.
Została powołana komisja przetargowa. Trwają prace w Wydziale Zamówień Publicznych, związane z przygotowaniem SIWZ na zakup pojazdów specjalnych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie powinno ukazać się około 17 maja br. Po 30 dniach nastąpi otwarcie ofert. Wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić do końca czerwca br. Termin realizacji zadania powinien się zakończyć do 30 września 2022 roku. Po ustaleniu ostatecznej kwoty realizacji tego zadania, inwestycja przejdzie w drugi etap - zakupu sprzętu pożarniczego, przygotowując drugie postępowanie przetargowe, które powinno zakończyć się 30 listopada 2022 roku.

Zielone Przystanki
Projekt zakłada zakup i montaż 10 całkowicie nowych ekologicznych przystanków, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i przyczynia się do zwiększania ilości tlenu w atmosferze. W kwestii projektu „Zielone przystanki” trwają ustalenia, co do zakresu tego przedsięwzięcia. Potem wyłoniony zostanie wykonawca tego zadania.

Street Workout Park - Pogoria III
Projekt dotyczy montażu urządzeń i przyrządów do wykonywania ćwiczeń z masą własnego ciała (street workout, kalistenika), który uzupełni istniejącą infrastrukturę sportową, znajdującą się w obszarze zbiornika Pogoria III.
Zaproponowany przez projektanta w ramach zadania zestaw do treningu oporowego opartego na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała, w tym rodzaj nawierzchni pod urządzenia, został skonsultowany z autorem projektu. Podczas uzgodnień została również wybrana docelowa lokalizacja obiektu. Będzie to obszar zieleni po północnej stronie obiektu CSiR, w sąsiedztwie chodnika i drogi rowerowej przy Pogorii III. Obecnie opracowywany jest projekt na podstawie, którego zostaną wykonane roboty budowlane.
Całość ma być gotowa w trzecim lub czwartym kwartale tego roku.

Zielona Dąbrowa
Projekt zakładał nasadzenia roślinności w trzech lokalizacjach: jednej przy ulicy Krasińskiego oraz dwóch przy ulicy Wojska Polskiego.
Prace związane z realizacją projektu p.n.: „Zielona Dąbrowa” zostały zakończone. W ramach tego zadania zostało nasadzonych 1870 krzewów oraz 23 drzewa. Wśród wymienionej roślinności można zaobserwować graby, klony, brzozy, kasztanowce, forsycje, tawuły, trzmieliny, jaśminowce, derenie, pęcherznice, lilaki.Powrót