Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy już wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2024.

Poniedziałek, 25 września 2023

Głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2024 trwało od poniedziałku, 11 września do niedzieli, 17 września. Mieszkańcy mogli oddawać głosy do godz. 23:59:59 i co ciekawe, ostatni głos oddany został o godz. 23:59:55.

Przez cały następny tydzień pracownicy Wydziału zajmowali się potwierdzaniem głosów nieważnych, których było 727. Nieważność głosu wynikała z faktu nieodnalezienia mieszkańca w bazie na podstawie podanych przy głosowaniu danych. Przyczynami takiego stanu rzeczy był fakt niezameldowania na terenie naszego Miasta lub błędnie wprowadzone podczas głosowania dane osobowe.

Z tymi mieszkańcami pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej kontaktowali się telefonicznie, celem potwierdzenia złożonego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Dąbrowy Górniczej. W przypadku gdy głosujący nie był mieszkańcem miasta lub nie odbierał telefonu, głos pozostawał nieważny. Tym samym z początkowych 727 nieważnych głosów przed weryfikacją, ostatecznie nieważnych pozostało jedynie 97, czyli niewiele ponad 1% ogólnej liczby głosów.

Projekty wybrane do realizacji zostały wyłonione na zasadzie rankingu.
Co to oznacza?
Na podstawie rankingu przyznawano z sumy środków – 5,2 mln zł – środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą ilość punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków. W przypadku, w którym nie wystarczało środków na realizację kolejnego projektu na liście, za przeznaczony do realizacji uznawano kolejny, który mieścił się w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji.

Uwaga: w tym roku, w wyniku ewaluacji BO, zmieniona została metoda głosowania. Mieszkańcy głosowali portfelem, co oznacza że mieli do rozdysponowania 5,2 mln zł i mogli wybrać dowolną ilość projektów, jednak wybrane projekty łącznie nie mogły przekroczyć kwoty 5,2 mln zł. Poniżej wykazane zostały punkty przyznane poszczególnym projektom (takich ważnych punktów przyznanych zostało 25 839, z czego 17 717 na projekty zwycięskie).  • Pogoria III – jasna i bezpieczna
Liczba punktów: 4680; szacunkowa kwota: 1 900 000 zł

Projekt dotyczy wykonania energooszczędnego oświetlenia na dwóch odcinkach ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku wodnym Pogoria III. W kosztach zadania ujęto wykonanie dokumentacji projektowej.

  • Ocalić od zapomnienia. Szklane dziedzictwo Dąbrowy Górniczej – HSG Ząbkowice
Liczba punktów: 3561; szacunkowa kwota: 49 700 zł

Projekt zakłada wykonanie strony internetowej z Wirtualnym Muzeum /Wzorcowni Huty Szkła Gospodarczego Ząbkowice. Strona z wirtualnym muzeum ma stanowić podtrzymanie i upowszechnianie dziedzictwa regionalnego miasta Dąbrowy Górniczej; Wirtualne Muzeum ma budować opowieść o mieście, o produkowanym w nim szkle oraz o tworzących go od XIX wieku ludziach. Zakłada się aby na stronie internetowej umieszczone zostały następujące treści: - wirtualny spacer po wystawie, - zdigitalizowane eksponaty z wzorcowni HSG Ząbkowice, - historia Huty, - ludzie Huty, - edukacja dla dzieci /pliki pobrania: np. tematyczne kolorowanki, materiały edukacyjne/.

  • Bezpieczne przejścia dla pieszych
Liczba punktów: 3479; szacunkowa kwota: 200 000 zł

Projekt zakłada wykonanie odblaskowych oznaczeń przejść dla pieszych w ciągu ulicy Legionów Polskich /m.in. montaż słupków i elementów odblaskowych, znaków D-6 fluo, oraz  namalowanie piktogramów ostrzegawczych fluorescencyjnych przy przejściach dla pieszych znajdujących się w pobliżu  szkół  /np. odłóż telefon, popatrz w lewo, popatrz w prawo/.

  • Równe i bezpieczne chodniki – mniej asfaltu, więcej zieleni
Liczba punktów: 2336; szacunkowa kwota: 877 300 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodników w dąbrowskich osiedlach (zgodnie z  lokalizacją) oraz usunięcie starych nawierzchni asfaltowych na terenie dwóch szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 18 i nasadzenie w tych miejscach zieleni.

  • Książkomat/Biblioteka24/7 na wyciągnięcie ręki
Liczba punktów: 2315; szacunkowa kwota: 320 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie dostępności do wypożyczania książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka 24/7 – to urządzenie na 93 skrytki. Książki wypożycza się spośród księgozbioru umieszczonego w skrytkach, który czytelnik widzi i ma możliwość zwrotu do urządzenia książki, ale tylko tą którą wypożyczył. Książkomat działa na takiej samej zasadzie jak paczkomat. Zamówione w bibliotece książki będzie można odebrać przez całą dobę w książkomacie. Lokalizacja: - lokalizacja urządzenia Biblioteka24/h – teren przy zbiorniku wodnym Pogoria III - lokalizacja urządzenia „Książkomat” w pobliżu Fabryki Pełnej Życia.

  • Wschodnie ogrody kultury – czyli Mangoteka i nie tylko
Liczba punktów: 1346; szacunkowa kwota: 670 000 zł

Projekt zakłada stworzenie biblioteki mangi oraz innej literatury dalekiego wschodu w połączeniu z miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli zapoznać się z szeroko rozumianą kulturą, sztuką i zwyczajami dalekiego wschodu. W ramach projektu planuje się remont pomieszczenia w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej, zakup mang, rozszerzenie księgozbioru o literaturę japońską, koreańską i chińską, organizację warsztatów i spotkań dot. dalekowschodniej kultury; zakup mebli oraz sprzętu multimedialnego.


Nierozdysponowana kwota - 1 183 000,00 zł - zostanie zabezpieczona jako rezerwa do realizacji zwycięskich projektów w 2024 r. Takie rozwiązanie jest podyktowane doświadczeniami z realizacji projektów z poprzednich edycji, kiedy oferty składane w postępowaniach przetargowych znacznie przekraczały szacunkowe koszty realizacji.

Załączniki:

Powrót