Znamy wyniki weryfikacji formalnej

Wtorek, 22 czerwca 2021

Zakończyła się weryfikacja formalna projektów złożonych do budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza. Mieszkańcy złożyli łącznie 29 projektów, które zostały przeanalizowane pod kątem formalnym.

W trakcie weryfikacji sprawdzano czy autorzy wypełnili wszystkie pola formularza, załączyli listy poparcia projektu, prawidłowo wskazali lokalizację oraz czy załączyli ewentualne zgody zarządców lub właścicieli nieruchomości.

W przypadku wystąpienia braków formalnych autorzy mieli 10 dni kalendarzowych na ich uzupełnienie od otrzymania informacji mailowej o wystąpieniu braku.

27 projektów przeszło weryfikację formalną pozytywnie i zostały przekazane do wydziałów Urzędu Miejskiego w celu dokonania weryfikacji merytoryczno-prawnej. Dwa projekty nie spełniły warunków formalnych i uzyskały negatywny wynik weryfikacji.


Lista projektów z wynikami weryfikacji merytoryczno-prawnej zostanie opublikowana do 23 lipca.
Powrót