Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy wyniki weryfikacji formalnej

Wtorek, 25 lipca 2023

Zakończyła się weryfikacja formalna projektów złożonych do IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza. Mieszkańcy złożyli łącznie 37 projektów, które zostały następnie przeanalizowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

W trakcie weryfikacji sprawdzano czy autorzy wypełnili wszystkie pola formularza, załączyli listy poparcia projektu, prawidłowo wskazali lokalizację oraz czy załączyli ewentualne zgody zarządców lub właścicieli nieruchomości.

W przypadku wystąpienia braków formalnych autorzy mieli 10 dni kalendarzowych na ich uzupełnienie od otrzymania informacji mailowej o wystąpieniu braku.

35 projektów przeszło weryfikację formalną pozytywnie i zostały przekazane do wydziałów Urzędu Miejskiego w celu dokonania weryfikacji merytoryczno-prawnej. Dwa projekty nie spełniły warunków formalnych i uzyskały negatywny wynik weryfikacji.

Powrót