Znamy wyniki weryfikacji merytoryczno-prawnej

Piątek, 23 lipca 2021

W dniu dzisiejszym zakończyła się weryfikacja merytoryczno-prawna projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono 29 projektów. Dwa z nich nie przeszły weryfikacji formalnej. 27 projektów pozytywnie zaopiniowanych formalnie poddano weryfikacji merytoryczno-prawnej. Zostały one ocenie przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego pod względem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, stanu własności nieruchomości, na których zaproponowano lokalizację projektów oraz możliwości technicznych i prawnych ich wykonania. Projekty zostały szacunkowo wycenione pod kątem kosztów realizacji zaproponowanych przedsięwzięć. Pozytywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej uzyskało 15 projektów, z czego 4 zaakceptowane zostały częściowo. 12 projektów odrzucono (4 z powodu niespełnienia podstawowego kryterium dotyczącego ogólnomiejskości tj. dostępności i wykorzystania rewitalizowanej przestrzeni przez mieszkańców co najmniej dwóch osiedli).

Zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, autorowi projektu, który nie zgadza się z wynikiem weryfikacji merytoryczno-prawnej, przysługuje prawo odwołania się od wyników weryfikacji do Rady Budżetu Obywatelskiego. Odwołania można składać do 28 lipca br. drogą mailową na adres: bo@dg.pl w formie skanu oryginalnych dokumentów; lub poprzez platformę bo.dg.pl., po zalogowaniu się na swoje konto.

Odwołania zostaną rozpatrzone w dniu 29 lipca br. o godz. 10:00 w sali numer 1 Urzędu Miejskiego, podczas posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego. W posiedzeniu mogą wziąć udział  wszyscy odwołujący się autorzy projektów. Uczestnicy posiedzenia muszą przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Po rozpatrzeniu odwołań, opublikowana zostanie ostateczna lista projektów, na które mieszkańcy będą mogli oddać swój głos już we wrześniu.

Zapoznaj się z weryfikacją merytoryczno-prawną projektów TUTAJ.  

Załączniki:

Powrót