Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy wyniki weryfikacji merytoryczno-prawnej

Piątek, 4 sierpnia 2023

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji merytoryczno-prawnej projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy, że łącznie do Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy miasta zgłosili 37 projektów. 2 z nich z uwagi na braki formalne nie przeszło do etapu weryfikacji merytoryczno-prawnej. 35 projektów zostało więc skierowanych do odpowiednich wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego, które następnie pracowały nad tym, by oszacować możliwości realizacyjne poszczególnych projektów oraz określić szacunkową wartość poszczególnych inwestycji. Efektem tego etapu jest 10 projektów, które z uwagi na pozytywną rekomendację, będą mogły stać się przedmiotem głosowania. Z uwagi na pewne ograniczenia natury prawnej lub finansowej, 3 z nich zaakceptowanych zostało częściowo, nie uwzględniając całego zakresu wskazanego przez Autorów.

Zgodnie z §5 pkt 1 regulaminu Budżetu Obywatelskiego, Autorzy projektów, którzy nie zgadzają się z wynikiem weryfikacji swojego projektu, mają prawo w ciągu 3 dni roboczych odwołać się do Rady Budżetu Obywatelskiego. Odwołania można więc składać do dnia 9 sierpnia br. drogą mailową, na adres bo@dg.pl.

Z kolei 11 sierpnia br. (piątek) o godz. 10 w Sali nr 2 w Urzędzie Miejskim przy ul. Granicznej 21, wniesione odwołania rozpatrywane będą przez Radę Budżetu Obywatelskiego. Na posiedzeniu Rady obecni mogą być wszyscy odwołujący się Autorzy projektów.

Na podstawie wyników weryfikacji merytoryczno-prawnej oraz po rozpatrzeniu odwołań, do dnia 25 sierpnia opublikowana zostanie lista projektów pod głosowanie.

Załączniki:

Powrót